Verbeelding en Reflecteren

Verbeelding en Reflecteren

Verbeelding
Verbeelding begint bij reflectie op de wereld om je heen. Hoe ziet deze wereld er uit en hoe verhoud jij je tot de wereld? Kunst geeft kinderen mogelijkheden om te communiceren over wat ze ervaren, vinden en voelen – het kind leert zijn eigen verhaal vertellen. In de KunstID- en IKEI-lessen leren zij kiezen voor een eigen verbeeldingsvorm. Dat kan via één van de kunstdisciplines. In elk kunstvak leren ze vormgeven, materiaal beheersen, nieuwe mogelijkheden zoeken, keuzes maken en plannen.

Reflecteren op het proces, het product en de beleving
In de kunstlessen van SKVR is reflectie een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel van het proces. Kunstzinnige activiteiten van SKVR dragen op deze manier bij aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn en het empathisch vermogen van kinderen. Kinderen delen en bespreken ervaringen, gevoelens en meningen. Zij leren reflecteren op hun eigen werk, maar ook op het werk van professionele kunstenaars. Door tijdens het ontwerpproces tijd te besteden aan reflectie, stimuleren wij kinderen zichzelf op het creatieve vlak te verbeteren. Kinderen leren zo ook trots te zijn op iets waar zij moeite voor hebben gedaan.


meer over skvr onderw•s

Contact & Samenwerken

KunstID

Portret SKVR leert•duitbreiding

Artikel ROM Leerl•nen

Artikel LKCA Cultuurcoaches