Kennis-bijeenkomst LOB Medialeren

Hoe kan LOB bijdragen aan de kansengelijkheid van uw leerlingen? Deze vraag staat centraal in de kennisbijeenkomst LOB Medialeren op donderdagmiddag 6 februari. 

De bijeenkomst markeert de afronding van de pilot LOB Medialeren op RVC De Hef in samenwerking  met Rotterdam Vakmanstad en SKVR. In de hieruit voortgekomen lessen LOB Medialeren maken leerlingen een eigen filmverhaal waarin zij hun talenten en ambities onderzoeken en in beeld brengen. Aan de hand van de film gaan de leerlingen het gesprek aan met de eigen mentor en met hun ouders. 

Het nieuwe lesprogramma is het resultaat van een driejarige samenwerking tussen RVC De Hef, Rotterdam Vakmanstad en SKVR.

Het programma
15:00    Inloop met koffie en thee 
15:30    Welkom en introductie
15:35    Leerlingen laten hun film zien en vertellen daar met hun mentor over
15:45    Keynote over LOB en kansengelijkheid 
15:55    Panelgesprek met wethouder Kasmi en vertegenwoordigers uit het Rotterdamse onderwijs
16:15    Overhandiging publicatie aan wethouder Kasmi en korte toespraak
16:30    Start netwerkborrel (tot 17:30 uur)

Na afloop krijgt u de publicatie mee, met daarin handvatten om zelf met het lesprogramma aan de slag te gaan.


Datum: 6 februari 15.30 – 17.30 uur (inloop vanaf 15 uur)
Adres: RVC de Hef, Slaghekstraat 221

Klik hier om u aan te melden.