Wie we zijn

Wie we zijn

Bestuur & Raad van Toezicht

SKVR werkt met een Raad van Toezicht model, conform de Governance Code Cultuur.
Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij de directeur-bestuurder ligt. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over financiën en artistiek en operationeel beleid.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat SKVR functioneert met inachtneming van de regels van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.
 
Samenstelling van de Raad van Toezicht SKVR
  • Marjolijne Lewis (voorzitter) – Bestuurder S&L Zorg, Roosendaal  
  • Mark Capel – Directeur Trainiac 
  • Marieke van der Plas – Directeur KNGU Management
  • Wieneke Verweij – Zelfstandig projectleider, adviseur en procesbegeleider sociaal domein, Rotterdam 
  • Mustapha Akchich – Beleidsmedewerker Maatschappelijke voorzieningen Gemeente Leiden en gebiedscommissielid Delfshaven, Rotterdam
  • Johan Wakkie – Adviseur in de driehoek Sport, Cultuur en Maatschappij, Rotterdam
  • Frits Lukassen – Cultuurhond, adviseur cultureel ondernemen non-profit sector, Rotterdam
 

Organisatie & Management 

SKVR kent  zeven kunstdisciplines, georganiseerd in afdelingen. Binnen de kunstdisciplines ontwikkelen en programmeren we het kunst- cultuureducatie aanbod volgens de doelstellingen en kaders vanuit de drie beleidsprogramma’s Onderwijs, Vrije Tijd en Kunst in het Sociale Domein. Met ruim 150 vaste medewerkers,  en ruim 500 freelance medewerkers realiseren wij een gevarieerd kunsteducatie aanbod, op verschillende locaties verspreid in Rotterdam. Jaarlijks nemen hier gemiddeld 100.000 cursisten, leerlingen, docenten en wijkbewoners aan deel.
Management 
Secretariaat

Nieuws

Kom erbij Festival Maasveld
Zingen tegen de eenzaamheid
Een voor een druppelen de dames de grote aula van Laurens...
Festival tegen eenzaamheid: Kom erbij!
Festival tegen eenzaamheid: Kom erbij!
In de ‘Week tegen Eenzaamheid’ organiseert SKVR...
Eindpresentatie Een rugzak vol talent
Eindpresentatie Een rugzak vol talent
Voor de eindpresentatie van de tweede ronde van Een rugzak...

Agenda