> Samen leren

KunstID - Samen leren

Wilt u uw leerkrachten en pedagogisch medewerkers de mogelijkheid bieden om met meer ideeën, vaardigheden en vertrouwen kunstlessen te geven? Dan kiest u voor het professionaliseringstraject: KunstID – Samen leren.

Door de kennis binnen de school te halen, zorgt u voor borging van het kunstonderwijs op langere termijn. Uw leerkrachten zijn in staat makkelijker verbinding te maken tussen de kunstlessen en de andere schoolvakken en de onderzoekende en ontwerpende manier van werken ook in deze vakken in te zetten. Het traject is inzetbaar voor alle schoolniveaus en de nulgroepen

Middels het bijwonen van voorbeeldlessen en co-teaching met een kunstvakdocent vergroten uw medewerkers (tegelijkertijd met de leerlingen) hun vaardigheden in de kunstvakken. Vanuit de schoolvisie op cultuuronderwijs bepalen de leerkracht en kunstvakdocent gezamenlijk de leerdoelen van dit traject. In overleg met de school worden doelen gesteld voor één of meerdere jaren, aansluitend bij de het schoolplan en de wensen van de school.

Met of zonder leerlingen aan de slag
Door samen met de kunstvakdocent de lessen te verzorgen in de klas wordt direct in de praktijksituatie gewerkt. Is dit voor uw school lastig of is het niet gewenst om dit zo te organiseren dan verzorgen wij het traject buiten de klas.

U betaalt minder
De kosten voor een lesuur zijn € 60,-
Kiest u voor een traject waarbij les wordt gegeven aan leerlingen dan kunnen we dankzij de subsidie voor cultuurcoaches per lesuur een korting van €17.50 geven waardoor u per lesuur slechts €42.50 betaalt

Wij hechten waarde aan een goede aansluiting van het professionaliseringstraject op uw wensen en planning. Bij de ene school is meer afstemming nodig dan bij de andere. Daarom bespreken we vooraf met u hoeveel tijd er nodig is en wat de kosten zijn voor planning en overleg

Bij de modules beeldend, schrijven, mode en muziek zijn er aanvullende materiaalkosten en/of kosten voor huur van instrumenten. Deze worden vooraf met u besproken.


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier