> Modules

KunstID - Modules

Wilt u uw leerlingen alle of meerdere kunstdisciplines aanbieden gedurende het schooljaar? Dan kiest u voor KunstID modules. In overleg met de school programmeren wij lessenseries (modules). Per serie gaan uw leerlingen onder leiding van een kunstvakdocent aan de slag binnen een kunstdiscipline. Doordat de modules worden vormgegeven vanuit de SKVR Leerlijnen, bouwen de verschillende disciplines voort op de kennis en vaardigheden die leerlingen hebben opgedaan in een eerdere module/kunstdiscipline. De vakleerkracht kan de lessen zelfstandig geven waardoor de groepsleerkracht tijd heeft voor andere zaken.

De modules passen altijd in uw planning
De modules zijn het hele jaar door in te plannen maar u kunt ook voor een bepaalde periode in het jaar kiezen. Voorwaarde is dat de totale periode van de modules een half jaar beslaat. Ook het aantal lessen waaruit de module bestaat stemmen we samen af. Zo passen de modules altijd in uw planning.

U betaalt minder
Per groep van 15 leerlingen zetten we één vakdocent in die zelfstandig werkt. De kosten hiervoor zijn € 60,- per uur. Indien u voor minimaal een half jaar modules aanvraagt, kunnen we dankzij de subsidie voor cultuurcoaches,  per lesuur een korting van €17.50 geven waardoor u per lesuur slechts €42.50 betaalt

Voor een groep van 30 leerlingen zetten wij twee docenten in om de kwaliteit van onze lessen te waarborgen. Logischerwijs verdubbelen hiermee de kosten. U kunt er echter voor kiezen om de groepsleerkracht mee te laten draaien met de lessen. Bijkomend voordeel is dat de lessen nog meer een connectie maken met het programma van de school. U betaalt voor een groep van 30 leerlingen dan i.p.v. € 85,- slechts €42.50

Wij hechten waarde aan een goede aansluiting van de modules op uw wensen en planning. Bij de ene school is meer afstemming nodig dan bij de andere. Daarom bespreken we vooraf met u hoeveel tijd er nodig is en wat de kosten zijn voor planning en overleg.

Bij de modules beeldend, schrijven, mode en muziek zijn er aanvullende materiaalkosten en/of kosten voor huur van instrumenten. Deze worden vooraf met u besproken.


Filmpje over de opbouw van een les binnen KunstID.  


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier