> Jaarprogramma

Kunst-id - Jaarprogrammering

Wilt u kunsteducatie geheel laten verzorgen door een kunstvakdocent en de lessen een structurele plek geven binnen uw school? Kies dan voor de KunstID Jaarprogrammering; een compleet programma opgebouwd vanuit de SKVR leerlijn cultuureducatie. Alle facetten van het kunstvak komen binnen de lessen aan de orde. Leerlingen ontwikkelen vakvaardigheden, kennis en attitudes waarmee ze op eigen kunstzinnige wijze vorm kunnen geven aan hun ideeën
U kiest voor één of meerdere kunstdisciplines. Ieder leerjaar bouwt voort op kennis en vaardigheden die de leerlingen in het voorgaande jaar hebben opgedaan. De vakleerkracht kan de lessen zelfstandig geven waardoor de groepsleerkracht tijd heeft voor andere zaken.

U betaalt minder
Per groep van 15 leerlingen zetten we één zelfstandig werkende vakdocent in. De kosten hiervoor zijn € 60,- per uur. Dankzij de subsidie voor cultuurcoaches geven we per lesuur een korting van €17.50 waardoor u per lesuur slechts €42.50 betaalt.

Voor een groep van 30 leerlingen zetten wij twee docenten in om de kwaliteit van onze lessen te waarborgen. Logischerwijs verdubbelen hiermee de kosten. U kunt er echter voor kiezen om de groepsleerkracht mee te laten draaien met de lessen. Bijkomend voordeel is dat de lessen een sterkere een connectie maken met het programma van de school. U betaalt voor een groep van 30 leerlingen per lesuur dan i.p.v. € 85,- slechts €42.50
Bij de vakken beeldend, schrijven, mode en muziek zijn er aanvullende materiaalkosten en/of kosten voor huur van instrumenten. Deze worden vooraf met u besproken.

 


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier