Taalatelier

Over KunstID Taalatelier

Groep 1 t/m 8

Met KunstID Taalatelier creëert u binnen uw school meer aandacht voor taal (creatief schrijven) en beeldende vorming. Deze disciplines combineren we binnen deze vorm van KunstID. De Kunstvakdocent werkt vanuit de ervaringen en verhalen van uw leerlingen. In de lessen gebeurt dit door vragen te stellen, te vertellen, te schrijven en door resultaten te presenteren. Uw leerlingen maken bijvoorbeeld een boek, een poster, een tentoonstelling, ansichtkaarten, een filmpje, of ze dragen hun teksten voor tijdens een podiumpresentatie.

Download hier de SKVR Leerlijn Taalatelier>>

KunstID Taalatelier opdrachten hebben globaal de volgende opbouw: We beginnen met de introductie van een bestaande tekst of een verhaal uit bijvoorbeeld een prentenboek. Vervolgens gaat de kunstvakdocent het gesprek aan met de leerlingen. Vanuit een aansluitend thema krijgen de leerlingen een opdracht. De leerlingen brainstormen over het onderwerp, schrijven teksten en geven deze vorm. Tot slot presenteren en bespreken we de eindresultaten.

Uw leerlingen zijn het uitgangspunt van onze lessen
Vertrekpunt van de KunstID lessen  is het kind, met alle zintuigen, eigen gedachten en gevoelens. Waar in de reguliere taalmethoden de 'techniek' centraal staat, gaat het in het Taalatelier om expressie, nieuwsgierigheid en plezier in en met taal.

Aansluiting bij thema’s en doelstellingen van de school
Kiest u voor KunstID dan maken de lessen onderdeel uit van uw lesprogramma. Aansluiting bij thema’s en doelstellingen van de school is dan ook belangrijk succesfactor.

Om een zo groot mogelijk effect op taalverwerving te bereiken worden de activiteiten - in overleg met de school - inhoudelijk afgestemd op bijvoorbeeld de taalmethode of thema’s van school. Er wordt nadrukkelijk ingezet op een verbinding tussen het programma van de leerkracht en de activiteiten van de Kunstvakdocent in het Taalatelier.

LeerlijnTaalatelier
In de lessen wordt gewerkt aan doelstellingen op het gebied van taalverwerving, literaire vorming, schrijfvaardigheid en sociale vaardigheden. De doelstellingen in de lessen sluiten onder meer aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs.

Voor iedere groep zijn eindtermen gedefinieerd binnen de drie culturele competenties::

 • creërend vermogen (creatief schrijven en beeldende vorming): de leerlingen:
  - komen in aanraking met de taal van schrijvers en dichters
  - leren literaire teksten te analyseren en interpreteren
  - vergroten hun woordschat;
  - schrijven vanuit eigen ervaring en ervaren dat taal leuk kan zijn;
  - worden zich bewust van hun persoonlijke kijk op de wereld;
 • presenteren, de leerlingen:
  - leren taal communicatief te maken door er vorm aan te geven en het product naar buiten te brengen/ te presenteren;
  - ontwikkelen zich in het gebruik van beeldende werkvormen en technieken;
  - durven meer met taal doordat ze hun eigen taal zelf vormgeven;
 • sociale competentie, de leerlingen:
  - kunnen naar elkaar luisteren, samenwerken, openstaan voor - en respectvol leren omgaan met -elkaars meningen, gevoelens en ideeën.

Extra Groep 0: Ouder en kind
KunstID–Taalatelier kan uitgebreid worden met lessen voor peuters en de combinatie van ouders en peuters. De lessen kunnen gegeven worden in korte series, waarbij aansluiting gemaakt kan worden met verschillende  taalmethodes voor peuters. 


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Foto: Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID