Muziek

over kunst id muziek

Groep 1 t/m 8

Breng muziek in uw school met KunstID Muziek. Uw leerlingen ervaren het plezier van muziek maken, en leren luisteren naar muziek. Door aan te sluiten op de interesses en de leefwereld van de leerlingen zet de kunstvakdocent het kind centraal in de lessen.

Download hier de SKVR Leerlijn Muziek>>

Met KunstID muziek leren uw leerlingen door te doen. In de muzieklessen wordt gezongen, er worden instrumenten bespeeld, ook wordt er naar muziek geluisterd en over muziek gesproken. In actieve en receptieve lesvormen wordt aandacht besteed aan klank (duur, hoogte, sterkte en kleur), vorm (verschillende vormprincipes, technieken en compositievormen) en de betekenis van muziek (stijlen, sfeer, emoties). De doelstellingen in de lessen sluiten onder meer aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs.

In de onderbouw zingen we met de leerlingen, we maken muziek met behulp van body-clapping of op eenvoudige instrumenten en we bewegen op muziek .In de bovenbouw gaan de leerlingen meer zelf componeren en liedjes vormgeven met eenvoudige computerprogramma’s.

Uw leerlingen zijn het uitgangspunt van onze lessen
In de muzieklessen van SKVR staat het kind centraal. De leefwereld en interesses van de kinderen met wie gewerkt wordt zijn het uitgangspunt bij alle activiteiten. De docent kiest per groep voor methodiek en lesvormen die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen.

Vaardigheden
Muzieklessen ondersteunen de taalontwikkeling van uw leerlingen. Door veel te zingen leren kinderen niet alleen nieuwe woorden en begrippen; ze ervaren ook spelenderwijs het ritme van taal. Er wordt door de docenten actief aandacht besteed aan de tekst en betekenis van liedjes.
De muzieklessen hebben ook effect op andere terreinen: muziek maken vergroot het concentratievermogen en verhoogt de discipline. Kinderen oefenen luistervaardigheden en leren samenspelen. In diverse onderzoeken wordt ook de link gelegd tussen muziek maken en verbetering van rekenvaardigheden.

Leerlijn Muziek
Voor iedere groep zijn eindtermen gedefinieerd binnen de drie culturele competenties:

  • creërend vermogen
  • presenteren
  • sociale competentie 

Aansluiting bij thema’s en doelstellingen van de school
Kiest u voor KunstID dan maken de lessen onderdeel uit van uw lesprogramma. Aansluiting bij thema’s en doelstellingen van de school is dan ook belangrijk succesfactor.

Extra Groep 0: Ouder en kind
KunstID–Muziek kan uitgebreid worden met lessen voor  peuters en de combinatie van ouders en peuters. De lessen worden gegeven in korte series, waarbij aansluiting gemaakt kan worden met verschillende  taalmethodes voor peuters. 


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Foto: Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID