Zo werkt het

Zo werkt het

Binnen het programma Ieder Kind een instrument laat SKVR uw leerlingen actief en op hun eigen niveau muziek beleven. Uw leerlingen krijgen les van professionele SKVR-muziekdocenten. De basis van het programma ligt in de SKVR leerlijn muziek.

Download hier de SKVR leerlijn Muziek

Taalontwikkeling
In alle muzieklessen zijn kinderen ook met taal bezig, zowel bij de actieve onderdelen in de les als bij de meer receptieve onderdelen. De vakdocenten sluiten aan bij de taalmethodes van de school.

Samenwerking
SKVR hecht aan de visie van de school op cultuureducatie en volgt de pedagogische en didactische uitgangspunten van de school. De SKVR-coördinator overlegt met de cultuurcoördinator over de voortgang en de inhoud van de lessen, verzorgt indien gewenst trainingen voor leerkrachten en evalueert.

Ouderbetrokkenheid
Een aantal keer per jaar worden er presentaties gegeven op de school voor ouders en andere betrokkenen.  Een coördinator of docent van Ieder Kind een Instrument verzorgt op aanvraag graag een korte presentatie op een ouderavond of koffieochtend. Een workshop of lessen voor ouders zijn ook mogelijk.

Ieder Kind een Instrument - Zingen in de klasGroep 1 tot en met 4 - Zingen in de klas

In de groepen 1 tot en met 4 staat het zingen centraal.
De kinderen leren de stem op een goede manier gebruiken. Het zingen stimuleert de taalontwikkeling, door de herhaling van woorden en begrippen in de diverse liedjes. De muzikale basisprincipes als ‘hoog-laag’, ‘hard-zacht’, ‘snel-langzaam’ komen op een speelse manier voorbij. Het samen zingen draagt ook bij aan de sociale samenhang op school.

In groep 4 gaan uw leerlingen aan de slag met begrippen als ritme en melodie ter voorbereiding op de instrumentale lessen in groep 5 en 6 . De leerlingen spelen op (slag)instrumenten en maken een begin met ritmisch noten lezen.

Ieder Kind een Instrument - Instrumentale lessenGroep 5 en 6 - Instrumentale lessen

Eerste kennismaking

In groep 5 krijgen uw leerlingen hun instrument.  Er zijn per klas verschillende instrumentencombinaties mogelijk zoals:  de strijkersklas (viool, cello en contrabas), de blazersklas (klarinet, cornet en bariton),en heterogene klassen (keyboards, accordeon, percussie, gitaar). De kinderen verkennen gedurende een aantal weken de aangeboden instrumenten door het zelf bespelen, kijken en luisteren naar de muziek die bij deze instrumenten hoort. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan ritmische en auditieve werkvormen gecombineerd met zang. Alle muzieklessen worden klassikaal gegeven door twee SKVR muziekdocenten .

Ieder Kind een Instument - Concert

Hoofdfase

Na de oriëntatiefase kiezen de kinderen een instrument waarop ze de resterende tijd in groep 5 en 6 les krijgen. Er wordt niet meer gewisseld van instrument waardoor er een verdieping op het instrument ontstaan.

Samen leren en spelen

Iedere klas vormt een orkest waarbij het samen leren en spelen centraal staat. De kinderen leren van elkaar en ondersteunen en motiveren elkaar in het leerproces. Een lied wordt gecombineerd met het spelen op instrumenten. Naast het zingen en het bespelen van een instrument krijgt de ritmische en auditieve vorming veel aandacht. De kinderen leren in het orkest om goed met elkaar samen te werken om zo een geslaagd concert te geven op school of groot in de Doelen of LantarenVenster.

Groep 7 en 8 KunstID Muziek

IKEI wordt door dienst Jeugd en Onderwijs mogelijk gemaakt voor de groepen 1 t/m 6, het is ook mogelijk om de leerlijn uit te breiden naar de groepen 7 en 8.
Deze lessen worden dan apart afgenomen bij SKVR onder de noemer KunstID Muziek.

Met lessenseries, waarin steeds een ander onderwerp of een ander muziekinstrument centraal staat sluiten we aan op de voorgaande jaren. Uw leerlingen gaan aan de slag met het zelf bedenken van muziekstukjes of leren in een aantal weken de basis van gitaar- of keyboard spelen. Ook bij deze lessen is het actief muziek maken opnieuw een belangrijk onderdeel. De lessen worden gegeven door twee muziekdocenten per groep. 


Iris de Boer, projectleider Ieder Kind een Instrument

Wij gaan graag met u in gesprek 
Meer weten over de mogelijkheden van Ieder Kind een Instrument voor uw school?

Bel tijdens kantooruren: 010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl. U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Foto: Iris de Boer, Projectleider Ieder Kind een Instrument