Kijk Dan! – Visual Thinking Strategies

Kijk Dan! – Visual Thinking Strategies

Workshop van 1,5 uur voor mbo

In deze Visual Thinking Strategies (VTS) workshop ervaren uw studenten wat open en zonder oordeel kijken naar kunstwerken en het luisteren naar en voortbouwen op elkaars ideeën oplevert. Na een actieve kijk- en tekenoefening, wisselen de deelnemers in drie sessies hun verhalen, gevoelens, hersenspinsels en kennis uit over de hedendaagse kunstwerken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Deelnemers horen hun eigen en andermans inbreng en redenatie terug en werken zo aan taalontwikkeling en wederzijds begrip. Uw studenten worden uitgedaagd om samen betekenis te geven aan beelden. Vertrouwend op hun eigen waarneming ontwikkelen ze inzichten over kunst én andere zaken; want niemand anders kan je vertellen wat je ziet. Een groepsproces dat leidt tot meer inzicht in kunst, in jezelf en in elkaar.  

Video - We vroegen Zadkine docent Arno Kanters deze workshop vast te leggen met een camera en zijn ervaringen met ons te delen.


“ Ik heb geleerd dat iedereen op verschillende manieren naar iets kan kijken. ”

Student na afloop van de workshop


Meer weten over VTS?
Lees meer over wat VTS is, hoe het werkt en wat het oplevert»

Doelen en 21ste eeuwse vaardigheden:
De studenten kunnen een persoonlijke verbinding leggen met een kunstwerk. Ze worden aangesproken op hun creativiteit, hun associatieve en reflectieve vermogens. Jarenlange ervaring en onderzoek hebben aangetoond dat regelmatig kijken naar kunst volgens de VTS-methode een positief effect heeft op het waarnemingsvermogen, kritisch- analytisch denken en taalvaardigheid. Deelnemers ervaren dat iedereen anders kijkt. VTS biedt een veilige omgeving waarin mensen leren om respectvol met verschillen om te gaan.

Doelgroep: mbo
Locatie: bij SKVR of op school
Duur: 1,5 uur
Kosten: bij SKVR € 92 ;  op school € 158
Groepsgrootte:  Maximaal aantal deelnemers 15 meerdere groepen tegelijkertijd mogelijk
Extra voorwaarden: Tijdens het project is de aanwezigheid van één begeleider per klas gewenst. Op school maken we graag gebruik van uw smartboard met snelle internetverbinding.

 

Informatie en boekingen
Onze medewerkers helpen u graag met het boeken van deze workshop. Ook denken wij graag mee over het combineren van workshops of het invullen van bijvoorbeeld een themadag op uw school. 

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320
of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl
U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier
 

Goed om te weten
Onze tarieven zijn inclusief eventuele materiaalkosten.
SKVR streeft ernaar om bij afname van meerdere workshops of lessen aaneensluitend te roosteren. Sluit dit niet aan bij uw wensen houd dan rekening met een toeslag.