Make you move

  • Dansprogramma voor jongeren
  • Gericht op een gezonde leefstijl
  • Op school, na schooltijd
  • Elk jaar een spannende battle
Dansen, groeien in je persoonlijke ontwikkeling en aan je gezondheid werken.
Wilma Bendijk
Cultuucoordinator Mavo Centraal

Wat we doen

Make You Move is een buitenschools dansprogramma voor jongeren met als doel het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het programma richt zich op kinderen, jongeren en bijzondere groepen waarvoor deelname aan dansactiviteiten in hun vrije tijd niet vanzelfsprekend is. Het vindt plaats in wijken die laag scoren op de sociale index, op scholen, binnen wijklocaties en in de SKVR dansstudio’s. Bij Make You Move krijgen de deelnemers les in verschillende dansstijlen van docenten die dicht bij de doelgroep staan. Het plezier in dans en beweging staat centraal in alle activiteiten. 

Dans en sport gaan bij Make You Move hand in hand. Deelname aan het traject betekent voor de leerlingen veel meer dan een wekelijkse dansles. In Rotterdam is dans een belangrijk onderdeel van de jongerencultuur. In de lessen komen bijna alle urban-dansstijlen aan bod. Een goede sfeer tijdens de lessen is daarin belangrijk. Elkaar helpen en steunen betekent samen leren. In een positieve sfeer zijn de jongeren trots op elkaar én op zichzelf. 

De leerlingen werken, onder begeleiding van een dansdocent, aan een dynamische showcase. Alle groepen presenteren hun showcase tijdens een vriendschappelijke finale die een feestelijke en positieve afsluiting vormt van het danstraject.

 

De Buurtsportcoach functie wordt bij SKVR ingevuld door een klein project team van medewerkers van verschillende afdelingen binnen SKVR (dans; onderwijs; marketing & communicatie; planning & administratie). Samen zorgen zij voor de organisatie, ontwikkeling en uitvoering van het Make You Move (MYM) lesprogramma, dat inmiddels is opgebouwd uit vier samenhangende lesprogramma onderdelen: 
1.    MYM workshops & events
gericht op de werving van nieuwe deelnemers en zichtbaarheid in de stad.
2.    Make You Move lessen (basis)
Energieke danslessen op school, na schooltijd gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl.
3.    Challenge 010 lessen (basis)
Danslessen volgens de Make you move methode binnen het programma van Rotterdam SportSupport.
4.    Make You Move On lessen (gevorderd)
Doorstroomlessen voor de gevorderde en gemotiveerde deelnemers.

Deze programmaonderdelen zijn inhoudelijk niet statistisch. Er wordt flexibel ingespeeld  op allerlei kansen uit het dansnetwerk en vragen van partners. Zo ontstaan ieder seizoen nieuwe MYM dansplekken op scholen en in de wijken. MYM deelnemers stromen door naar de MYM On danscrews bij SKVR of worden opgenomen binnen de dansscholen in de eigen buurt Got 2Groove of Moves. Samen met deze danspartners biedt SKVR daarmee een stevig dansnetwerk waardoor duurzame dansdeelname van jongeren mogelijk is.

Challenge 010 is een Rotterdams initiatief dat meer jongeren structureel wil laten sporten. Dat gebeurt via schoolsportverenigingen waar scholenteams per onderdeel worden gevormd. De betrokken school en de schoolsportvereniging werken nauw samen. Door deelname aan deze intensieve vorm van teamsport, verleggen leerlingen ook vaak hun persoonlijke grenzen. SKVR verzorgt de danslessen binnen Challenge 010 via de werkwijze van Make You Move.
Wil je meedoen met Challenge 010 kijk dan hier

Challenge 010

 

Voor gevorderde dansers, die twee jaar aan Make You Move of Challenge 010 hebben meegedaan (of elders ervaring hebben opgedaan) is er Make you move on. Dansers van Make you move on krijgen 30 weken lang intensieve danstraining van een danscoach in alle urban danssstijlen. Daarnaast staan aspecten centraal zoals: samenwerken, zelfvertrouwen opbouwen, ontmoeting en het zelf leren ontwikkelen van dans. De dansers zijn regelmatig te zien in de stad met optredens en events. 

Wil je meedoen aan Make You Move On, kijk dan hier voor tijden en contact.

Wil je meer weten, meedoen of met ons samenwerken?

Neem dan contact op met buurtsportcoach SKVR Dans,
Dorinda Dijs: d.dijs@skvr.nl of 06 48496891