Workshops & Lessenseries
voortgezet onderwijs

  • In alle kunstdisciplines
  • Uw vraag staat centraal
  • Speelt in op de belevingswereld van jongeren en de actualiteit
  • Jaarprogrammering mogelijk
  • Op school of bij SKVR
Iedere keer weet SKVR met een voorstel te komen dat aanslaat bij onze leerlingen
CKV coördinator

Met welk onderwerp kunnen we u helpen?

Ik en Erasmus

Workshops en lessenseries voor leerjaar 3 t/m 6, alle niveaus

Tijdens de workskhops 'Ik en Erasmus' maken uw leerlingen kennis met de bekende Rotterdamse filosoof, humanist en schrijver en verwoorden op creatieve wijze hun eigen gedachtegoed.

Bekijk de mogelijkheden