Wetenschap & Technologie
Primair Onderwijs

  • Vergroot ICT vaardigheden
  • Verscherpt probleemoplossend vermogen
  • Versterkt ondernemingszin
  • Met een creatieve invalshoek
De leerlingen zijn gemotiveerder omdat het ook over henzelf gaat.
leerkracht Primair Onderwijs

Je zou kunnen zeggen dat wij in de kunstlessen voor het basisonderwijs 'problemen' creëren zodat de leerlingen hier creatief en probleemoplossend mee aan de slag kunnen gaan. We begeleiden hen in welke stappen zij kunnen nemen. In het domein Wetenschap en Technologie staan vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, samenwerking, initiatief, leiderschap en ICT-vaardigheden centraal. SKVR zet de kunstvakken in om op creatieve wijze aan deze vaardigheden te werken.

Hieronder enkele suggesties van workshops en lessenseries geschikt voor Wetenschap en Technologie:

Vanaf 2020 is Wetenschap&Technologie een verplicht onderdeel op alle PO scholen. Nu is het voor de meeste leerlingen al een favoriet onderdeel dat aansluit bij hun interesses en nieuwsgierigheid. In onze lessen combineren wij Wetenschap & Technologie met creativiteit en dagen wij uw leerlingen uit om onderzoekend en ontwerpend te werken.

Nationaal Techniekpact 2020

Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Kijk voor meer informatie op: techniekpact.nl


SLO

Wetenschap en Technologie (W&T) maakt nieuwsgierigen stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn die vaardigheden en instellingen die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. In deze website zijn de componenten van W&T-onderwijs te vinden: leerlijnen voor onderzoeken en ontwerpen, overzichten van houdings- en kennisaspecten, en voorbeelden voor implementatie in het curriculum.

Kijk voor meer informatie op: wetenschapentechnologie.slo.nl

Workshops en Lessenseries

Studiostunts

Lessenserie van 5 lessen
voor groep 5 t/m 8

Vanuit het perspectief van wetenschap en technologie maken uw leerlingen op een uitdagende en actieve manier kennis met muziek en geluid.

Volledige omschrijving
StartUp - Ontwerp voor de toekomst

Workshop van 2 uur 
voor groep 7 en 8

Als een echt 'Startup'-bedrijf gaan uw leerlingen aan de slag met bedenken én presenteren van een product voor de toekomst. Locatie is Het Nieuwe Instituut, hier krijgen de leerlingen ook een inspirerende rondleiding.

Volledige omschrijving

Informatie en boekingen

SKVR heeft jarenlange ervaring met cultuureducatie in het onderwijs. 
Ik adviseer u graag over de mogelijkheden en beste aanpak voor uw school. 

Bel mij tijdens kantooruren op 010-271 8320 of stuur een mail naar onderwijs@skvr.nl.
Of gebruik het contactformulier, dan neem ik contact met u op.

Laura Goedee
Coördinator onderwijs