Subsidies, beleid en kortingsmogelijkheden

Soms is het mogelijk extra in te zetten op cultuureducatie dankzij een subsidie of kortingsregeling van de gemeente of het Rijk.
Op deze pagina hebben wij een aantal van deze mogelijkheden voor u verzameld.

Door deze regeling was er veel meer mogelijk.
icc'er primair onderwijs

Subsidies

LerarenOntwikkelFonds (LOF) (2015-2020)

Biedt geld en ondersteuning voor leraren met vernieuwende plannen in primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het is een fonds voor en door docenten. Kijk voor meer informatie op www.lerarenontwikkelfonds.nl 
 

Subsidie per leerling via de prestatiebox (2012-2020)

Jaarlijks vrij te besteden bedrag dat in beheer is bij schoolbesturen in het primair onderwijs. Bedoeld om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiding te vergroten. En om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen. Kijk voor meer informatie op: www.lkca.nl

Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (2017 tot 2021)

Voor ICC-ers die zich verder willen bekwamen in hun vak. Deze subsidie vergoedt opleidingskosten, reisvergoeding en vervangingskosten. Let op: aanvragen voor 1 november van het jaar waarin de opleiding begint. Kijk voor meer informatie op: www.lkca.nl

Werkdrukgelden

Het ministerie stelt veel geld beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs te verlichten. Voor scholen die naast het verlagen van de werkdruk ook de ambitie hebben meer cultuuronderwijs in de school te halen is het structureel inzetten van een kunstvakdocent een effectieve oplossing waar ook uw leerlingen enthousiast van worden.
Kijk voor meer informatie op: www.aob.nl 

 

Kortingen

Buzz 010

Via Buzz 010 regel je voordelig het vervoer naar SKVR. Per leerling is minimaal een (retour)rit per jaar beschikbaar. Bekijk hier hoe het werkt: www.buzz010.nl 

Beleid

Nieuw onderwijsbeleid

Het nieuwe Onderwijsbeleid voor de komende jaren wordt rond deze tijd vastgesteld en hier gepubliceerd zodra het beschikbaar is.

 

Informatie en boekingen

Onze medewerkers adviseren u graag of helpen u met het maken van een keuze. 

Bel tijdens kantooruren: 010-271 8320,
stuur een mail: onderwijs@skvr.nl
of gebruik het contactformulier