CKV op een brede scholen-gemeenschap

Het vak CKV krijgt op elke school weer net een andere invulling.

SKVR is een partner voor veel scholen en denkt mee over een invulling die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de school. Ter inspiratie delen we voorbeelden van hoe CKV eruit kan zien. Dit keer zoomen we in op het Krimpenerwaard College, een brede scholengemeenschap voor VMBO-t tot gymnasium.

De school wil meer zijn dan een leerfabriek en biedt hun leerlingen zowel binnen- als buitenschools een breed aanbod aan activiteiten. Cultuur heeft daarin een prominente plaats. Er is een schoolband, er wordt regelmatig voorstelling- en concertbezoek in de avond aangeboden en het vak CKV is stevig ingebed in het curriculum.

Kennismaken
“Onze leerlingen komen van huis uit vaak niet in aanraking met kunst en cultuur,” vertelt de Cultuur coördinator van de school. “Via CKV proeven ze voor het eerst aan wat er allemaal te beleven is op dat vlak.” De school combineert theorie met veel activiteiten in de praktijk. “Ik merk dat leerlingen er van tevoren vaak tegenop zien. Je moet toch even uit je comfortzone. Maar achteraf is er is altijd íets gebeurd met ze.” Een leerling die van tevoren dacht totaal geen aanleg voor Dans te hebben kreeg juist complimenten van de SKVR dansdocent. “Ik denk dat ik er toch aanleg voor heb,” constateerde hij enigszins verbaasd.

Eigen lessen
Het Krimpenerwaard College behandelt alle kunstdisciplines tijdens de CKV lessen op school. Op het VWO vinden de lessen wekelijks plaats, op het Havo de helft van het jaar. Het kunstteam werkt ook goed samen met de andere vakken en het maken van een vlog tijdens de schoolreisjes is inmiddels vaste prik.

Praktijk bij SKVR
Voor een aantal disciplines biedt de school voor 4 Havo en 4 VWO twee blokken van 8 uur gedurende een schooljaar met onder andere praktijklessen bij SKVR. De leerlingen volgen dan workshops Dans, Theater, Fotografie. “Het vult elkaar goed aan,” vindt de Cultuur coördinator. “Bij SKVR maken ze ook kennis met een ander soort docenten, dat maakt indruk op de leerlingen. Wat is er nou leuker dan les krijgen van een professional!?”

VMBO-t
Op het VMBO-t zijn de lessen op school voornamelijk praktisch ingericht. Kunstdocent Mine Rachel  friste haar eigen fotografievaardigheden op bij SKVR en past dit actief toe in haar lessen. “We laten leerlingen bijvoorbeeld een selfie maken met hun telefoon, maar die moeten ze dan wel op een kunstzinnige manier gaan bewerken. Zo blijven we dicht bij de belevingswereld van de leerling.”

Samenwerken
In de samenwerking met SKVR vormen het brede aanbod en de ‘eigenheid’ van de docenten een groot pluspunt. “En de toegankelijkheid en zorgvuldigheid van onze vaste contactpersoon is geweldig!” En voor de leerlingen vinden de docenten het ook een mooie kans om alvast kennis te maken met de mogelijkheden bij SKVR. “Veel van onze leerlingen gaan later en vervolgopleiding doen in Rotterdam. Dan is het mooi meegenomen dat ze weg naar een mogelijke vrijetijdsbesteding vast kennen.”