IKEI

Ieder Kind een instrument

Het SKVR programma ‘Ieder Kind een Instrument’ voor het primair onderwijs biedt uw leerlingen de kans om een instrument te leren bespelen en samen muziek te maken. De kern van het programma ligt in de groepen 5 en 6 met instrumentaal onderwijs. In de onderbouw wordt de basis gelegd. Met Ieder Kind een instrument geeft u muziekonderwijs een structurele plek in het schoolcurriculum.
(tekst loopt door onder de video)

Waarom een muziekinstrument op de basisschool?

Kinderen komen vaak niet vanzelfsprekend in aanraking met muziekonderwijs. Thuis wordt niet altijd gezongen of muziek gemaakt, en op straat kun je bijvoorbeeld wel leren voetballen, maar viool spelen leer je daar natuurlijk niet. Muziekonderwijs is vaak om sociale-, culturele-, en financiële redenen niet vanzelfsprekend. Met Ieder Kind een Instrument leren alle kinderen in de klas zingen en krijgen zij de gelegenheid om een muziekinstrument te leren bespelen.

Samen muziek maken is heel leuk en heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van uw leerlingen:

  • De lessen doen een beroep op vaardigheden als samenwerken, luisteren, reageren en creëren.
  • Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen, en bevordert discipline en doorzettingsvermogen.
  • Muziek maken draagt positief bij aan de ontwikkeling van het kinderbrein en aan sociale vaardigheden, nodig voor het samen spelen en samenwerken

 

Het SKVR programma Ieder Kind een Instrument wordt beschikbaar gesteld door de dienst Jeugd en Onderwijs van de gemeente Rotterdam. Meer informatie kunt u vinden in de beleidsregel Leren Loont 2017.


Iris de Boer, projectleider Ieder Kind een Instrument

Wij gaan graag met u in gesprek 
Meer weten over de mogelijkheden van Ieder Kind een Instrument voor uw school?

Bel tijdens kantooruren: 010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl. U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Foto: Iris de Boer, Projectleider Ieder Kind een Instrument