nieuwe koers

Nieuwe koers

SKVR kiest voor een nieuwe koers vanaf 2017: versterkt inzetten op de Rotterdamse kinderen en jongeren die nog niet actief in aanraking komen met kunst en cultuur. We doen dit op school (onder schooltijd), in de vrije tijd met de bekende jaarcursussen en korte cursussen én met een nieuwe programmalijn specifiek gericht op kinderen en jongeren die nu nog niet worden bereikt, onder meer met nieuwe culturele ontmoetingsplekken in de wijken. Zo kunnen alle jonge Rotterdammers meedoen.

Leerlijnen

We doen dit vanuit de overtuiging dat we hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze jonge doelgroep en daarmee aan de toekomst van de stad. Samen kunst beoefenen slaat bruggen tussen mensen, hoger en lager opgeleid, met verschillende culturele achtergronden en met of zonder beperking.

We versterken en verbreden binnen- en buitenschoolse activiteiten en programma’s
SKVR gaat de binnenschoolse activiteiten (op school, binnen schooltijd) versterken en verbreden om zo meer leerlingen te bereiken. We zetten ons daarnaast intensief in om ook buitenschools (na schooltijd) kinderen en jongeren te activeren. We doen dit met de bekende jaarcursussen en korte cursussen én met een omvangrijke nieuwe programmalijn, specifiek gericht op kinderen en jongeren die nu nog niet worden bereikt, onder meer met nieuwe culturele ontmoetingsplekken in de wijken. Ook wordt er een verbinding gemaakt met welzijn; denk hierbij aan projecten waarbij kunst wordt ingezet als interventie bij het verbeteren van sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Cursussen voor volwassenen
Het cursusaanbod voor volwassenen van 25 jaar en ouder gaan we anders organiseren. We verzelfstandigen het aanbod in netwerken van docenten of met samenwerkingspartners. Uitgangspunt daarbij is dat er voor de cursist niet veel verandert. Docent, prijs, locatie en lesinhoud blijven zoveel mogelijk gelijk en we streven ernaar het cursusprogramma voor volwassenen te blijven verbinden aan het merk SKVR.

De theater- en schrijfcursussen zijn inmiddels overgedragen. Voor alle overige kunstvormen volgt de verzelfstandiging in het najaar van 2018.

Bent u cursist? Dan wordt u ruim van te voren persoonlijk op de hoogte gebracht over veranderingen binnen uw discipline. Inschrijven voor de  najaarscursussen kan zoals gebruikelijk via de website van SKVR. Met uitzondering van de theater- en schrijfcursussen, hiervoor verwijzen we vanaf de SKVR site door naar de nieuwe aanbieders.

Heeft u vragen over de koerswijziging? We beantwoorden deze graag. Ga hiervoor naar het menu-onderdeel Ik heb een vraag. Voor vragen over het voorjaarsaanbod kunt u terecht bij onze klantenservice.


Ariëtte Kasbergen

Directeur-bestuurder
 
 

 


(laatste aanpassing in bovenstaande tekst 31 mei 2017)

Belangr•ke momenten

1 januari 2017
Start uitvoering nieuwe koers


Verzelfstandiging cursussen 
voor 25 jaar en ouder

  • Theater: voorjaar 2017 
  • Schrijven: mei 2017
  • Fotografie & Media: najaar 2018
  • Dans: najaar 2018
  • Beeldende kunst: najaar 2018
  • Mode & Design: najaar 2018
  • Muziek: najaar 2018