Verzelfstandiging

Verzelfstandiging cursusaanbod 25 jaar en ouder

De Rotterdamse gemeenteraad heeft op donderdag 24 november het Cultuurplan 2017-2020 definitief vastgesteld. Dit betekent groen licht voor de nieuwe koers van SKVR: versterkt inzetten op de Rotterdamse kinderen en jongeren die nog niet actief in aanraking komen met kunst en cultuur. Om de versterkte inzet op deze jonge Rotterdammers mogelijk te maken, gaan we het aanbod voor volwassenen van 25 jaar en ouder verzelfstandigen.

SKVR gelooft in een leven lang leren en dat kunstbeoefening voor deze doelgroep een zingevende en betekenisvolle vrijetijdsbesteding is en blijft zich daarom medeverantwoordelijk voelen voor het behoud van het aanbod kunsteducatie voor volwassenen in de stad.

Teams van managers, coördinatoren en docenten hebben de afgelopen maanden wensen en mogelijkheden onderzocht om dit te realiseren mogelijk te maken. Daarbij waren de grote betrokkenheid van een klankbordgroep cursisten en de input van al onze cursisten van 25 jaar en ouder via een groot klantonderzoek zeer waardevol. Uitgangspunt is dat er voor jou als cursist zo min mogelijk verandert. Docent, prijs, locatie en lesinhoud blijven zoveel mogelijk gelijk en we streven er naar om het merk SKVR te blijven verbinden aan het cursusprogramma voor volwassenen.

Data verzelfstandiging cursussen voor 25 jaar en ouder
Hieronder staan per discipline de geplande periodes van verzelfstandiging. Cursisten worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

 • Theater: voorjaar 2017 
 • Schrijven: mei 2017
 • Fotografie & Media: najaar 2018
 • Dans: najaar 2018
 • Beeldende kunst: najaar 2018
 • Mode & Design: najaar 2018
 • Muziek: najaar 2018

rcth/SKVR, theater voor volwassenen
Onze theatercursussen voor volwassenen zijn vanaf februari 2017 ondergebracht bij het rotterdamscentrumvoortheater (rcth). Het rcth is gespecialiseerd in theatereducatie en door deze samenwerking ontstaat er ruimer aanbod voor volwassenen met goede doorstroommogelijkheden.

De Schrijfschool, The Writer's Guide (to the Galaxy) en Poetry Academy.
Vanaf mei 2017 zijn de schrijfcursussen zijn te vinden bij De Schrijfschool, The Writer's Guide (to the Galaxy) en Poetry Academy.

Vanaf de SKVR site verwijzen we naar de nieuwe aanbieders.


Belangr•ke momenten

1 januari 2017
Start uitvoering nieuwe koers


Verzelfstandiging cursussen 
voor 25 jaar en ouder

 • Theater: voorjaar 2017 
 • Schrijven: mei 2017
 • Fotografie & Media: najaar 2018
 • Dans: najaar 2018
 • Beeldende kunst: najaar 2018
 • Mode & Design: najaar 2018
 • Muziek: najaar 2018