Wat we doen

Wat we doen

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is het grootste Centrum voor de Kunsten van Nederland. Wij bieden cursussen, workshops en evenementen in de kunstdisciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media en schrijven. Dat doen we voor kinderen, jongeren, volwassen en senioren. Wij zijn actief in de vrije tijdsmarkt én in het onderwijs en bieden maatwerk aan bedrijven. Ook verzorgen we laagdrempelige sociale programma’s in verschillende Rotterdamse (achterstands)wijken.

Missie & Visie

SKVR is de basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam. In samenwerking met partners in de stad zet SKVR zich in voor culturele vorming en talentontwikkeling van Rotterdammers. Ons aanbod is toegankelijk voor alle Rotterdammers, maar kinderen en jongeren hebben daarin een prominente plaats. Doel is persoonlijke ontwikkeling voor een betekenisvolle deelname aan de Rotterdamse samenleving.

Dit doen we vanuit onze visie:

  • met actieve kunstbeoefening ontwikkel je vakmanschap en artistieke vaardigheden, maak je je talenten zichtbaar en werk je aan je eigen identiteit.
  • creativiteit, beleving, ontmoeting en het podium staan centraal bij ons kunst- en cultuuraanbod.

SKVR Kernwaarden

Wij formuleerden vier kernwaarden die een weergave zijn van onze identiteit en onze missie en visie ondersteunen. Ze zijn verankerd in onze producten en dienstverlening, zowel intern als extern naar de klant.

Klant centraal
Onze medewerkers hebben er plezier in om onze klanten te laten genieten van onze kunst- en cultuureducatie activiteiten en goede dienstverlening. We streven naar een maximale klanttevredenheid en optimale servicegerichtheid door interesse voor onze klanten en gaan graag de dialoog met hen aan.

Ondernemend
Als basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam spelen wij vanuit een ondernemende houding in op kansen en mogelijkheden op de markt en de wensen van onze klanten. Daarbij nemen we maatschappelijke, zakelijke en commerciële voordelen in ogenschouw. Hierin werken wij zo veel mogelijk samen met partners in de stad. Wij durven lef te tonen en staan voor onze missie. 

Deskundig & Professioneel
Onze medewerkers zijn gedreven professionals die plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van hun vak en hier ook voor staan. Wij zijn deskundig, voortdurend op zoek naar vernieuwing en nooit uitgeleerd. Zo willen we het kwaliteitsniveau van onze producten continu verbeteren.

Verbindend
SKVR staat voor ontmoeting en verbinding tussen mensen en organisaties. Wij hebben oog voor de belangen van onze klanten, stakeholders en medewerkers. We betrekken hen actief bij onze organisatie en we schatten hun input op waarde. We verliezen de maatschappelijke ontwikkelingen niet uit het oog en gaan duurzame, externe samenwerkingsverbanden aan met als doel een breed en afgewogen kunsteducatieaanbod in Rotterdam.

Vrije tijd

SKVR biedt cursussen, workshops en evenementen in de vrije tijd in zeven verschillende kunstdisciplines op diverse locaties in Rotterdam. Wij zijn er voor alle Rotterdammers, voor iedere leeftijd en ieder niveau. Het actief beoefenen van kunst in de vrije tijd draagt bij aan het algemene welzijn van mensen, aan creatieve en persoonlijke ontwikkeling en zorgt voor ontmoeting en verbinding. Ook het presenteren op het podium of exposeren is een belangrijk onderdeel van het leerproces. 

SKVR Onderwijs

SKVR stimuleert brede ontwikkeling in en door kunst. In onze lessen ontwikkelen kinderen en jongeren naast kunstzinnige vaardigheden ook competenties die ze gebruiken om goed te functioneren op school, in de omgang met anderen of in een toekomstige werkomgeving. We doen een beroep op verbeeldingskracht, creativiteit en sociale- en communicatieve vaardigheden. Plezier en betrokkenheid bij SKVR zijn uitgangspunten bij het leren.

Kunst- en cultuuronderwijs draagt bij aan grip en begrip van de culturele omgeving, de samenleving waarin kinderen opgroeien. Kinderen ontwikkelen een cultureel bewustzijn. Door bezig te zijn met kunst leren kinderen ook iets over zichzelf. Wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de ander en de wereld om mij heen? Identiteitsontwikkeling, zelfbewustzijn en burgerschap zijn sleutelbegrippen bij onze cultuureducatieve activiteiten.

SKVR Dichtbij 

De stad Rotterdam kent een grote culturele diversiteit en relatief veel huishoudens met lage inkomens. Eén van de doelstellingen van SKVR is het bieden van kunsteducatie aan Rotterdammers die er niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen, met name kinderen en jongeren tot 25 jaar. Om deze jonge Rotterdammers te bereiken, ontwikkelen we samen met partners in de stad en dichtbij de doelgroep kunsteducatie activiteiten met een maatschappelijk karakter. Deze activiteiten worden kosteloos of tegen zeer lage tarieven aangeboden en fondsen en overheden co-financieren een deel van deze activiteiten.

SKVR in bedrijf

SKVR is enthousiaste partner in sponsoring en samenwerking in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij bieden onder andere professioneel aanbod voor workshops en cursussen op de werkvloer: van een kunstzinnig en actief bedrijfsuitje tot een serieuze multidisciplinaire training Presenteren of Wervend Schrijven.

Organisatie

SKVR is georganiseerd naar disciplines en programma’s. Wij onderscheiden drie disciplineclusters: Muziek, Dans & Theater, Visuele Kunsten & Schrijven. De programma’s zijn: Onderwijs en SKVR Dichtbij (Wijken). Met ruim 150 vaste medewerkers en ruim 500 freelance medewerkers realiseren wij een gevarieerd kunsteducatie aanbod, op verschillende locaties verspreid in Rotterdam. Jaarlijks nemen hier gemiddeld 100.000 cursisten, leerlingen, docenten en wijkbewoners aan deel.

Kwaliteitszorg

SKVR is gecertificeerd conform de landelijke kwaliteitsrichtlijnen uit het Kwaliteitskader Kunsteducatie en Amateurkunst. Met het kwaliteitskeurmerk Cultuurkeur garanderen wij het kwaliteitsniveau van onze cursussen en workshops naar onze klanten, samenwerkingspartners en stakeholders.

Beleidsstukken

Download hier onze beleidsstukken:

- Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
- Jaarverslag 2015
- Jaarverslag 2014
 


Nieuws

Crystal Obed wint Bollywood Female Songfestival
Crystal Obed wint Bollywood Female Songfestival
Crystal Obed is 14 jaar en heeft nu al haar eigen videoclip...
SKVR danst tijdens Rotterdam Pride
SKVR danst tijdens Rotterdam Pride
Afgelopen weekend werd door de hele stad Rotterdam Pride...
Speel en dans mee in 'Hamlet, de familievoorstelling'
Speel en dans mee in 'Hamlet, de familievoorstelling'
Talentvolle SKVR-leerlingen zonder plankenkoorts: grijp je...

Agenda