skvr onderwijs

SKVR

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) biedt kunsteducatie voor alle Rotterdammers. Voor volwassenen en kinderen. In de vrije tijd en binnen het onderwijs. Zowel op eigen locaties als op scholen en in de wijken. SKVR stimuleert enthousiasme voor kunst en draagt bij aan de ontwikkeling van creatief talent.

SKVR biedt lessen en cursussen in zeven verschillende kunstdisciplines: beeldende kunst, mode & design, dans, fotografie & media, muziek, schrijven en theater. Voor ruim 100.000 Rotterdammers per jaar verzorgt SKVR een gevariëerd kunstaanbod.

SKVR onderwijs

SKVR is een belangrijke partner in het onderwijs. Zowel in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als in het middelbaar beroepsonderwijs. Het SKVR onderwijs wordt afgestemd op de wensen van scholen, gaat uit van de belevingswereld van kinderen en speelt in op de actualiteit.

SKVR onderwijs stimuleert brede ontwikkeling in én door kunst. In de lessen van SKVR ontwikkelen kinderen en jongeren kunstzinnige vaardigheden én vaardigheden die ze kunnen gebruiken om goed te functioneren op school, in de omgang met anderen en in een toekomstige werkomgeving. SKVR doet een beroep op verbeeldingskracht, creativiteit en sociale- en communicatieve vaardigheden. Plezier en betrokkenheid zijn uitgangspunten bij het leren.

Kunst- en cultuuronderwijs draagt bij aan grip op en begrip van de culturele omgeving, de samenleving waarin kinderen en jongeren opgroeien. Door bezig te zijn met kunst leren zij ook iets over zichzelf. Wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de wereld om mij heen? Door reflectie worden identiteitsontwikkeling en zelfbewustzijn gestimuleerd. 


“ Wat het voor ons zo goed maakt is dat we inhoudelijk sterke skvr-docenten hebben ”

Joan de Jonge, Maria basisschool


Professionele docenten

SKVR docenten weten wat Rotterdamse leerlingen raakt. De lessen zijn sluiten aan bij de belevingswereld, de leerstijl en het ontwikkelingsniveau van leerlingen. De docenten inspireren de leerlingen met hun passie voor hun kunstvak. Ze bieden verschillende werkvormen aan en creëren een veilig leerklimaat. In de lessen komen productieve, receptieve en reflectieve componenten aan bod.

Door de kunstvakdocenten steeds bij te scholen blijven de lessen van SKVR op een hoog niveau. SKVR organiseert vakgroepbijeenkomsten, inspiratiedagen, cursussen en coaching. Zowel (vak-) didactische, methodische, als pedagogische aspecten van het lesgeven komen hierbij aan de orde. 

Inspirerende locaties

Dansen voor de grote spiegels in de dansstudio, schilderen op een ezel in een echt atelier en fotograferen in een professionele fotostudio. De activiteiten van SKVR vinden plaats op school of op een inspirerende SKVR-locatie. Op een locatie buiten school stellen leerlingen zich gemakkelijk open voor nieuwe informatie. Ook ontstaat een andere, spannende groepsdynamiek.


meer over skvr onderw•s

Contact & Samenwerken

Nieuws

Studio Stunts: een muzikale lessenserie Wetenschap en Technologie
Studio Stunts: een muzikale lessenserie Wetenschap en Technologie
Als de gewone lessen zijn afgelopen, beginnen op de...
Wat doe jij
Positieve actie tegen pesten
Wat doe jij? is een interactieve voorstelling over pesten die...
360ME
360ME: filmen en acteren in virtual reality
De derdejaars leerlingen van het North Go (Noordwijk) staan...

Leren Loont! en SKVR

Agenda

Publicaties