skvr primair onderwijs

In het primair onderwijs biedt SKVR kennismakingsworkshops, lessenseries en verdiepende jaarprogramma’s. Ook een doorlopende leerlijn cultuureducatie is mogelijk. 

Workshop of lessenserie

Kennismaken en inspireren

SKVR geeft binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie workshops en lessenseries in alle disciplines: beeldende kunst, mode & design, dans, fotografie & media, muziek, schrijven en theater. Tijdens de workshops en lessenseries van SKVR maken leerlingen actief  kennis met een kunstdiscipline, op school of op een inspirerende SKVR-locatie. Het aanbod is opgebouwd met oog voor de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen en de kerndoelen voor Kunstzinnige Oriëntatie. 

Kijk hier voor de workshops en lessenseries.

Elke week kunstlessen

Onder de namen ‘KunstID’ en ‘Ieder Kind een Instrument’ verzorgt SKVR wekelijkse lessen. De lessen zijn onderdeel van de SKVR Leerlijnen Cultuureducatie en worden vooral  gegeven op scholen met leertijdverlenging. Naast de lessen biedt SKVR ook Ateliers in School. In de lessen en ateliers ligt de nadruk op actieve kunstbeoefening. Beleving, plezier, betrokkenheid en welbevinden staan voorop.

KunstID

Grote gemene deler bij de KunstID-lessen is de eigen inbreng van de kinderen. De kinderen leren dat ze iets kunnen maken wat over henzelf gaat. Ze doorlopen een creatief proces waarin ze onderzoeken en experimenteren. Daarna reflecteren ze op wat ze hebben gedaan en gemaakt.

In elk kunstvak leren ze vormgeven, materiaal beheersen, nieuwe mogelijk-heden zoeken, keuzes maken en plannen. Bij het ene vak ligt het accent op motorische vaardigheden, bij het andere op het leren interpreteren van beeld en werken met beeldtaal. U kunt voor uw school het kunstvak kiezen dat aansluit bij uw leerlingen en uw doelen. 
Lees meer over KunstID en bekijk het aanbod. 

Ieder Kind een Instument

Met ‘Ieder Kind een Instrument’ biedt SKVR kinderen op school de kans om een instrument te leren bespelen en samen muziek te maken. De leerlingen leren dat zij onderdeel zijn van een groter geheel en ontwikkelen kwaliteiten als samenwerken, luisteren, reageren en creëren.

In de groepen 1 tot en met 4 staat zingen centraal. In de groepen 5 en 6 leren de kinderen de eerste beginselen van het bespelen van een muziekinstrument. De lessen worden afgesloten met het groot Ieder Kind een Instrument concert in samenwerking met professionele musici. 
Lees meer over Ieder Kind een Instrument. 

Ateliers in school

Een atelier in school is een kunstzinnige werkplaats waar kinderen vaardigheden kunnen leren en oefenen én vrij kunnen werken onder begeleiding van een kunstenaar/docent. Het atelier nodigt uit tot creativiteit en experiment. Het proces is belangrijker dan het eindresultaat.  De leerlingen worden uitgedaagd om kunstenaar te zijn: danser, filmer, acteur, schrijver, muzikant of beeldend kunstenaar.

SKVR Leerlijnen Cultuureducatie

Met de SKVR Leerlijnen Cultuureducatie maakt SKVR inzichtelijk hoe cultuureducatie bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. De SKVR Leerlijnen Cultuureducatie zijn voor alle kunstvakken gebaseerd op drie culturele competenties: creërend vermogen, presenteren en sociale competenties. Deze zijn voor alle disciplines vakspecifiek uitgewerkt voor de groepen 1 t/m 8. SKVR Leerlijnen Cultuureducatie bieden scholen daarmee handvatten voor het opnemen van cultuureducatie in het curriculum.
Download hier de SKVR Leerlijnen Cultuureducatie.


“ De lessen sluiten naadloos aan bij de thema's in de klas. Alle kinderen zijn zichtbaar betrokken bij de lessen. ”

leerkracht


vakantieschool

SKVR verzorgt ook in de vakantiescholen workshops en lessenseries. Ze sluiten aan bij de taal- of rekenthema’s, bieden een kunstzinnige invulling naast de cognitieve vakken of kunnen een feestelijke afsluiter vormen.nulgroepen

Voor peuters zijn kunstlessen hét middel om taalontwikkeling en begripsvorming te stimuleren. SKVR biedt een lessenserie waarin peuters op een speelse manier kennismaken met kunstdisciplines zoals beeldende vorming, dans, muziek en theater. In zes weken creëren kunstvakdocenten van SKVR in de lessen een rijke leeromgeving voor peuters, hun ouders en peuterleidsters. Lees meer over de nulgroepen.

Voor vragen of een vrijblijvend kennismakings- of adviesgesprek neemt u contact op met SKVR Onderwijs via onderwijs@skvr.nl of 010 – 271 8320.


meer over skvr onderw•s

Contact & Samenwerken

Nieuws

Studio Stunts: een muzikale lessenserie Wetenschap en Technologie
Studio Stunts: een muzikale lessenserie Wetenschap en Technologie
Als de gewone lessen zijn afgelopen, beginnen op de...
Wat doe jij
Positieve actie tegen pesten
Wat doe jij? is een interactieve voorstelling over pesten die...
360ME
360ME: filmen en acteren in virtual reality
De derdejaars leerlingen van het North Go (Noordwijk) staan...

Leren Loont! en SKVR

Agenda

Publicaties