skvr mbo

Voor studenten in het mbo biedt SKVR workshops en lessenseries aan in zeven kunstdisciplines. Ook is een jaarprogramma van kunstzinnige activiteiten mogelijk. Het SKVR onderwijs aanbod wordt afgestemd op de wensen en mogelijkheden van scholen, gaat uit van de belevingswereld van jongeren en speelt in op de actualiteit.

workshop of lessenserie

kennismaken en inspireren

Van Danssport tot 3D-Ontwerp, van Restyling tot Bollywood aan de Maas: workshops en lessenseries van SKVR zijn er in iedere kunstdiscipline. Studenten kunnen op school of op een SKVR- locatie, actief kennismaken met beeldende kunst, mode & design, dans, fotografie & media, muziek, schrijven en theater. Alle programma’s sluiten aan bij de kerndoelen in het leergebied Kunst en Cultuur. Kijk hier voor workshops en lessenseries.

jaarprogrammering

Verdieping en talentontwikkeling

Naast workshops en lessenseries biedt SKVR de mogelijkheid kunstlessen op te nemen in een jaarprogrammering. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een themaweek met een aansluitende programmering in leertijduitbreiding, voor wekelijkse danslessen binnen het programma Make You Move of voor een Media-atelier in de school. In alle disciplines leren uw studenten vormgeven, nieuwe mogelijkheden onderzoeken, keuzes maken en plannen. Daarnaast zijn er accentverschillen: dans betekent aandacht voor fysieke conditie en gezonde leefstijl, bij fotografie & media staat het ontwikkelen van visuele geletterdheid centraal. Een jaarprogramma geeft mogelijkheden voor verdieping en talentontwikkeling. U kunt voor uw school het kunstvak kiezen dat aansluit bij uw studenten en uw doelen.

Atelier of Werkplaats

Binnen een werkplaats of atelier werken studenten gezamenlijk aan een opdracht. Niet het programma van de docenten staat centraal, maar de actieve inbreng van de studenten is belangrijk bij het creëren van een eindresultaat: een tentoonstelling, voorstelling, tv-programma of showcase. In een werkplaats of atelier zijn studenten ‘maker’, maar ook mede-organisatoren van de eindpresentatie. Er is ruimte voor kunstzinnig experiment en studenten oefenen in plannen en organiseren, communiceren en presenteren. Samenwerken is cruciaal. In de werkplaats is de SKVR-docent coach en begeleider van de studenten tijdens het creatieve proces van ideevorming tot eindproduct.


“ Onze studenten vonden het erg spannend maar hebben elkaar beter leren kennen. In het groepsproces heeft het echt voor een versnelling gezorgd. Studenten hebben geleerd hoe de ander hen ziet. ”

Mevr. den Dulk - Albeda College over 'Present'.


Beroepscompetenties

Cultuureducatie is ook een middel om te werken aan beroepscompetenties. SKVR biedt projecten waarbij studenten zichzelf beter leren presenteren en werken aan de ontwikkeling van burgerschapscompetenties. Cultuureducatieve projecten met thema’s als identiteit en politiek kunnen goed worden ingezet tijdens de burgerschapslessen. Voor de invulling van lessen of projectweken denken we graag met u mee.

Voor vragen of een vrijblijvend kennismakings- of adviesgesprek neemt u contact op met SKVR Onderwijs via onderwijs@skvr.nl of 010 – 271 8320.


meer over skvr onderw•s

Contact & Samenwerken

Nieuws

Studio Stunts: een muzikale lessenserie Wetenschap en Technologie
Studio Stunts: een muzikale lessenserie Wetenschap en Technologie
Als de gewone lessen zijn afgelopen, beginnen op de...
Wat doe jij
Positieve actie tegen pesten
Wat doe jij? is een interactieve voorstelling over pesten die...
360ME
360ME: filmen en acteren in virtual reality
De derdejaars leerlingen van het North Go (Noordwijk) staan...

Leren Loont! en SKVR

Agenda

Publicaties