Wetenschap en Technologie voor het Primair onderwijs

Hoe kunsteducatie Wetenschap & Technologie versterkt

Nationaal techniekpact wetenschap en technologie 2020Bent u net als veel andere primair onderwijs scholen, naar aanleiding van het Nationaal Techniekpact 2020, op zoek naar manieren om Wetenschap & Technologie (W&T) onderdeel te maken van het lesaanbod? Door de inzet van kunsteducatie maakt u deze onderwerpen toegankelijk voor uw leerlingen.

In het domein wetenschap en techniek staan vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, samenwerking, initiatief, leiderschap en ICT-vaardigheden centraal (techniekpact, 2013). SKVR zet de kunstvakken in om aandacht te besteden deze vaardigheden.

Je zou kunnen zeggen dat wij in de kunstlessen voor het basisonderwijs  juist 'problemen' creëren zodat de leerlingen hier creatief en probleemoplossend mee aan de slag kunnen gaan. We helpen hen daarbij ook met welke stappen zij kunnen nemen. De algemene vaardigheden zijn terug te vinden in alle kunstdisciplines, de technische vaardigheden vindt u bij onze lessen beeldende kunst en fotografie & media.

Uit onderzoek van Hogeschool Windesheim bleek al de kracht van kunsteducatie:

“Door het creatieve proces centraal te stellen in de leerlijnen wordt creativiteit ontwikkeld. Door regelmatig reflectiemomenten in te bouwen wordt het kritisch denken en zelfregulering ontwikkeld, en divergente opdrachten bevorderen het probleemoplossend denken en handelen. Daarnaast werken leerlingen in het leergebied  kunstzinnige oriëntatie regelmatig aan gezamenlijke opdrachten of projecten. Dit bevordert de vaardigheid samenwerken.” (Thijs, Fisser & van der Hoeven, 2014)


Hieronder een selectie van ons aanbod voor primair onderwijs dat aansluit op Wetenschap & Technologie


Kleuter Kleursoep 

Workshop van 1 uur  voor groep 1 en 2
 
Een lessenserie en workshop waarin uw leerlingen kleuren ontdekken en experimenteren met het zelf maken van kleuren.
Lees meer »
 

Kleursoep

Lessenserie van 5 lessen van 2 uur of workshop van 2 uur voor groep 4 t/m 6
 
Een lessenserie en workshop waarin uw leerlingen kleuren ontdekken en experimenteren met het zelf maken van kleuren.
Lees meer »
 

Bolstaartsnuiter - 3D samengestelde dieren maken

Workshop van 1,5 uur voor groep 4 t/m 6
 
In deze workshop maken uw leerlingen een nieuw soort dier van natuurlijke materialen en klei.

Lees meer » 


Workshop Pinhole

Workshop van 2 uur voor de groep 7 & 8.
 
Een mooie kennismaking met de magie van fotografie. Uw leerlingen maken een eigen pinhole foto (een foto met een tot camera omgebouwd verfblikje) en ontwikkelen deze in een echte doka.
Lees meer »
 

360ME; speel de hoofdrol in je eigen VR film

Workshop van 2 uur voor alle groep 7 & 8

Uw leerlingen maken kennis met Virtual Reality (VR) door zelf een 360-graden film te maken. De film wordt online gedeeld en kan worden teruggekeken en herbeleefd via een VR-bril. 

Lees meer »
 

 


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijsInformatie en boekingen
Onze medewerkers helpen u graag met het maken van een keuze. Ook denken wij graag mee over het combineren van workshops of het invullen van bijvoorbeeld een themadag op uw school. 

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320
of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl
U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Goed om te weten
Onze tarieven zijn inclusief eventuele materiaalkosten.
SKVR streeft ernaar om bij afname van meerdere workshops of lessen aaneensluitend te roosteren. Sluit dit niet aan bij uw wensen houd dan rekening met een toeslag.

Foto: Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs

 

 

 

 

 


Meer informatie over Wetenschap & technologie

Nationaal Techniekpact 2020
Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Kijk voor meer informatie op: http://www.techniekpact.nl/

 

SLO over Wetenschap & technologie
Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierigen stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn die vaardigheden en instellingen die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. In deze website zijn de componenten van W&T-onderwijs te vinden: leerlijnen voor onderzoeken en ontwerpen, overzichten van houdings- en kennisaspecten, en voorbeelden voor implementatie in het curriculum.

Kijk voor meer informatie op: http://wetenschapentechnologie.slo.nl