leerlijn- beschrijvingen

Publicatie ‘SKVR Leerlijnen Cultuureducatie’

In deze publicatie, ‘SKVR Leerlijnen Cultuureducatie’, staan de leerlijnen van zes disciplines beschreven: dans, theater, muziek, schrijven (onder de naam KunstID Taalatelier), beeldend en media. SKVR heeft bij muziek twee routes: Ieder Kind een Instrument (IKEI) en KunstID Muziek. In het hoofdstuk Leerlijn Muziek staan de accentverschillen en overeenkomsten van de twee routes beschreven.

In de hoofdstukken Oefening baart kunst en Visie op kinderen, visie op leren beschrijven we hoe en wat wij kinderen kunnen en willen leren met cultuureducatie. De culturele competenties – creërend vermogen, presenteren en sociale competenties – worden hier nader toegelicht.

Het hoofdstuk Eindtermen SKVR Leerlijnen Cultuureducatie is een schematisch overzicht van de eindtermen en de opbouw die algemeen gelden voor alle kunstvakken. Dit geeft inzicht in de opbouw van elke afzonderlijke leerlijn van groep 1 t/m 8. Bij alle kunstvakken is de leerlijn op dezelfde manier opgebouwd.

In het hoofdstuk Visie beschrijven we wat wij de kracht van de betreffende kunstdiscipline vinden, en hoe we deze binnen KunstID en IKEI vormgeven. Bij elke leeftijdsgroep geven we eerst een korte beschrijving van leeftijdskenmerken. Daarna volgt een schematische weergave van de doelen per culturele competentie.

Achtergrondinformatie over de organisatie SKVR en de plaats van de Leerlijnen Cultuureducatie is in het hoofdstuk SKVR in Rotterdams onderwijs beschreven en schematisch weergegeven.

Download hier de SKVR Leerlijnen Cultuureducatie (PDF)>>


meer over skvr onderw•s

Contact & Samenwerken

KunstID

Portret SKVR leert•duitbreiding

Artikel ROM Leerl•nen

Artikel LKCA Cultuurcoaches