Over de leerlijnen

Over de leerlijnen

Wilt u cultuureducatie een waardevolle, structurele plek geven in het curriculum van uw basisschool?
SKVR heeft een leerlijn voor cultuureducatie ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8 van het primair onderwijs.
De leerlijn is per discipline uitgewerkt binnen de programma's KunstID en Ieder Kind een Instrument.

KunstID  Ieder Kind een instrument
 • Leerlijn Dans
 • Leerlijn Theater
 • Leerlijn Muziek
 • Leerlijn Schrijven
 • Leerlijn Beeldend
 • Leerlijn Media
 • Leerlijn MuziekDe SKVR leerlijnen zijn opgebouwd vanuit de culturele competenties; creërend vermogen, presenteren en sociale competenties.  In de lessen van SKVR leren we kinderen hun ideeënwereld te koppelen aan kunstzinnige vaardigheden en expressiemogelijkheden. Verbeelding en het reflecteren op het proces, het product en de beleving komen in iedere leerlijn terug.

Sterke basis met ruimte voor de actualiteit
Werken met de leerlijnen betekent dat er gewerkt wordt vanuit een sterke basis waarbij er ruimte is om in te spelen op thema’s die spelen binnen uw school, de actualiteit, interesse van de groep en andere wensen van de school of leerkracht.  Zo is er aandacht voor o.a. onderzoekend en ontwerpend leren en wetenschap en technologie. Ook de SKVR kunstvakdocent heeft de ruimte zijn expertise en inspiratie optimaal in te zetten. Deze vrijheid binnen de leerlijnen is de afgelopen jaren de succesfactor gebleken voor een aantrekkelijke en dynamische manier van lesgeven. 

LeerlijnenWaarom kiezen voor SKVR Leerlijnen?

 • De leerlijnen geven u inzicht in de ontwikkeling van uw leerling
 • uw leerling ziet zelf in wat het leert
 • Met de leerlijnen werkt u toe naar het behalen van de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie
 • cultuureducatie krijgt een vaste plek in het curriculum van uw school
 • de leerlijnen volgen het leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie van het SLO
 • u borgt en versterkt de kwaliteit van de cultuureducatielessen
 • uw leerlingen worden uitgedaagd en krijgen een podium

Subsidiemogelijkheden
Het (deels) financieren van de programma’s KunstID of Ieder Kind een Instrument is mogelijk vanuit het gemeentelijke onderwijsbudget van ‘Leren Loont’. Hiervoor beschrijft u in uw schoolplan, dat als basis dient voor de subsidieaanvraag, de cultuureducatieve doelen die u voor de leerlingen en/of de leerkrachten stelt. U doet dit bij de themalijnen 'schoolontwikkeling' of 'beste leraren voor de klas'. U kunt hier de eindtermen van de SKVR-leerlijnen gebruiken. Wilt u het programma Ieder Kind een Instrument inzetten op uw school dan moet u dit expliciet benoemen in uw schoolplan. Heeft u andere doelen dan de eindtermen van de SKVR Leerlijnen? Ga dan met ons in gesprek over de mogelijkheden. Meer weten over ‘Subsidies integrale beschikking onderwijs’? Bezoek de website van de gemeente. 


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Foto: Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs

 

 

meer over skvr onderw•s

Contact & Samenwerken

KunstID

Portret SKVR leert•duitbreiding

Artikel ROM Leerl•nen

Artikel LKCA Cultuurcoaches