Culturele competenties

Drie Culturele Competenties

De SKVR Leerlijnen Cultuureducatie zijn voor alle kunstvakken gebaseerd op drie culturele competenties: creërend vermogen, presenteren en sociale competenties. Deze zijn voor alle disciplines ook vakspecifiek uitgewerkt.

Competentie 1: creërend vermogen
Hoe geef je vorm aan een idee, hoe vertel je je eigen verhaal? In een ontwerpproces spreken kinderen hun fantasie en verbeeldingskracht aan, en ontwikkelen kennis en vaardigheden die hun de mogelijkheid bieden zelf iets te maken. Zij leren verschillende oplossingen bedenken en daar de beste uit te kiezen. Kinderen ervaren daarbij dat kunstzinnige producten – dus ook hun eigen werk – vaak bijgesteld moeten worden vóórdat ze gepresenteerd kunnen worden. In bijvoorbeeld een choreografie voor een dansvoorstelling , is een opstelling meerdere keren veranderd, en oefenen de dansers hun passen totdat ze precies goed zijn. Aan een schilderij gaan meerdere schetsen vooraf. De kinderen leren zo dat hun werk niet in één les af hoeft te zijn.

Competentie 2: presenteren
De presentatie van zelfgemaakte kunst is een belangrijke succesfactor van de KunstID- en IKEI-lessen. Kinderen leren wat er allemaal komt kijken bij meedoen aan een dans- of theater- voorstelling, een concert, een expositie, een filmvertoning of een verhaal voorlezen. Kinderen leren hoe ze hun werk ‘klein’ in de les kunnen presenteren, bijvoorbeeld door te laten zien wat ze hebben gemaakt en erover te vertellen. Later, wanneer zij genoeg durf hebben ontwikkeld om hun eigen kunstwerk, dans, verhaal of film te laten zien aan publiek, leren zij ‘groot’ presenteren, bijvoorbeeld tijdens een voorstelling in de aula van hun eigen school.

Competentie 3: sociale competenties
Een kunstzinnig product maken en presenteren vraagt om een aantal sociale competenties. Door de inhoud van de KunstID- en IKEI-lessen verwerven de kinderen deze competenties gelijktijdig met het creëren en presenteren. Ze gebruiken hun eigen ervaringen en gevoelens ter inspiratie, leren individueel en gezamenlijk keuzes te maken, werken samen, geven elkaar feedback en presenteren met trots het uiteindelijke product.


meer over skvr onderw•s

Contact & Samenwerken

KunstID

Portret SKVR leert•duitbreiding

Artikel ROM Leerl•nen

Artikel LKCA Cultuurcoaches