> Atelier

KunstID - Atelier

Met het KunstID Atelier haalt u de onderzoekende en ontwerpende manier van werken van een kunstenaar de school binnen. Dat kan een beeldend kunstenaar zijn, een theatermaker, een danser, een muzikant, een filosoof of multimediakunstenaar . De kunstenaar verbindt zich voor een (deel van een) schooljaar aan uw school en is er een dag per week.

Uw leerlingen gaan in ‘het atelier’ aan het werk en worden uitgedaagd met vragen te komen, maar ook met ‘eigen’ hypotheses en antwoorden. Hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en hun probleemoplossend vermogen gestimuleerd. Er is plek voor experiment en de uitkomst ligt niet vooraf al vast. Dit versterkt het zelfvertrouwen en zelfbeeld van uw leerlingen waardoor zij deze onderzoekende en ontwerpende manier van leren vaker durven toe te passen.

Leerkrachten en kunstenaars werken bij KunstID-Ateliers nauw met elkaar samen. Door verbinding te maken met andere vakken en ontwikkelingsgebieden wordt het positieve effect van het atelier versterkt.

Ervaring met deze manier van werken is opgedaan binnen ‘Atelier in School’ ondersteund door het KCR.

U betaalt minder
Per groep van 15 leerlingen zetten we één vakdocent in die zelfstandig werkt. De kosten hiervoor zijn € 60,- per uur. Dankzij de subsidie voor cultuurcoaches geven we per lesuur een korting van €17.50 waardoor u per lesuur slechts €42.50 betaalt

Voor een groep van 30 leerlingen zetten wij twee docenten in om de kwaliteit van onze lessen te waarborgen. Logischerwijs verdubbelen hiermee de kosten. U kunt er echter voor kiezen om de groepsleerkracht mee te laten draaien met de lessen. Bijkomend voordeel is dat de lessen nog meer een connectie maken met het programma van de school. U betaalt voor een groep van 30 leerlingen dan i.p.v. € 85,- slechts €42.50

Wij hechten waarde aan een goede aansluiting van het atelier op uw wensen en planning. Bij de ene school is meer afstemming nodig dan bij de andere. Daarom bespreken we vooraf met u hoeveel tijd er nodig is en wat de kosten zijn voor planning en overleg

Bij de modules beeldend, schrijven, mode en muziek zijn er aanvullende materiaalkosten en/of kosten voor huur van instrumenten. Deze worden vooraf met u besproken.

Voorbeelden van Ateliers

Dans Atelier Mode Atelier
Dans Atelier
Jan Prinsschool 
Media Atelier
Oscar Romeroschool
Mode Atelier, 
Basisschool De Globetrotter Katendrecht
Lees meer en bekijk de video» Lees meer en bekijk de video» Lees meer en bekijk de video»

 


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier