Kunst-ID

Kunst-ID

Onder de titel 'KunstID' verzorgt SKVR wekelijkse lessen in zes verschillende kunstdisciplines; beeldend, dans, media, muziek, schrijven (onder de noemer Taalatelier) en theater.

Een zorg minder
SKVR verzorgt in Rotterdam al ruim zeven jaar structurele cultuureducatie in de verlengde leertijd in het primair onderwijs. Door onze brede kennis en een professioneel team van medewerkers zijn wij in staat op alle niveaus met u mee te denken en waar gewenst werk uit handen te nemen. Door vakinhoudelijke kennis op alle kunstdisciplines en educatie in het algemeen zijn wij in staat te programmeren voor alle kunstvakken terwijl u te maken heeft één contactpersoon.
Als non-profit organisatie hebben wij geen commercieel belang. Ons doel is Rotterdamse scholen zo goed mogelijk ondersteunen bij het verzorgen van kunsteducatie.

Voor wie?
KunstID is er voor scholen in de Rotterdamse 'krachtwijken'.

Hoe KunstID een bijdrage levert aan cultuureducatie op uw school

  • Belevingswereld en eigen inbreng van het kind staan centraal
  • Kunsteducatie krijgt een vaste plek binnen het curriculum van uw school.
  • Lessen sluiten aan bij visie, het leerconcept en de onderwijsdoelen van uw school
  • Onderwerpen binnen de lessen sluiten aan bij het programma en thema’s van uw school
  • Inspirerende presentaties van de leerlingen op en buiten school
  • Meer resultaat in de ontwikkeling van culturele competenties bij de leerling
  • Hoge kwaliteit van de lessen door goed doordacht programma
  • Duidelijk meetbare eindtermen
  • Uitvoering door ervaren kunstvakdocenten
  • Aansluiting bij het SLO leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie

Bekijk hier filmpjes over KunstID

 

 

Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Foto: Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID