Filmpjes

Filmpjes SKVR Leerlijnen Cultuureducatie

Hoe worden de SKVR Leerlijnen Cultuureducatie nu eigenlijk toegepast in de lessen? U krijgt een indruk van KunstID in de praktijk met een serie filmpjes. In elk filmpje staat een discipline centraal en wordt één aspect uitgelicht. Zo ziet u naast het algemene filmpje Cultuureducatie in de Verlengde Leertijd:

Beeldend: Het proces van een les
Dans: Opbouw van de leerlijn
Taalatelier: Het kind centraal
Theater: Drie culturele competenties
Muziek: Samen spelen en luisteren
Media: Beeld en betekenis

 

SKVR Leerlijnen Cultuureducatie

Cultuureducatie in de verlengde leertijd

Het proces van een les

KunstID-lessen Beeldend op de Stephanusschool
 

 

Dit filmpje volgt een ‘gewone’ KunstID-les op de Stephanusschool. U krijgt een indruk van de opbouw en inhoud van een les en ziet leerlingen en docent aan het werk. Docent én leerlingen worden geïnterviewd.

 


Opbouw van de leerlijn

KunstID-lessen Dans op de Mr. Van Eijckschool

 

Aan de hand van de danslessen in de groepen 1 t/m 8 op de Mr. Van Eijckschool wordt verteld over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de doorlopende leerlijn. Zichtbaar wordt welke bijdrage de danslessen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen.

 


Het kind centraal

KunstID-lessen Taalatelier op de Emmausschool

 

U ziet leerlingen van de Emmausschool bij verschillende onderdelen van het Taalatelier; het creatief schrijven, het beeldend verwerken en de presentatie. De SKVR-docent licht toe hoe het Taalatelier werkt vanuit de ervaringen van de kinderen. Een leerkracht vertelt waarom zij het Taalatelier voor de kinderen belangrijk vindt en hoe het aansluit bij de taalmethode in de klas.

 


Drie culturele competenties

KunstID-lessen Theater op de H.J. van Wijlenschool en Valentijnschool

 

U ziet hoe de SKVR-docenten in de theaterlessen de drie culturele competenties uit de leerlijn (creërend vermogen, presenteren en sociale competentie) aan bod laten komen. Uitgelegd wordt hoe een school invulling geeft aan de overdracht tussen leerkrachten en SKVR-docenten. Een coördinator vertelt dat de KunstID-lessen het talent van leerlingen helpt ontwikkelen.

 


Samen spelen en luisteren

KunstID-lessen Muziek op De Boog en de Valentijnschool

 

De leerlingen van groep 1/2 op de Valentijnschool worden wekelijks door de SKVR-docenten meegenomen in een muzikaal verhaal van Tessa en Ayoub. Hierbij is het luisteren naar elkaar en de muziek een belangrijk onderdeel. U ziet en hoort ook hoe de SKVR-docent met oudere leerlingen van OBS De Boog deze en andere muzikale aspecten oefent.

 


Beeld en betekenis

KunstID-lessen Media op De Blijvliet en De Sleutel
 

 

In de KunstID-medialessen wordt zowel creatief als onderzoekend met beelden omgegaan. U ziet hoe SKVR-docenten de leerlingen van De Blijvliet en De Sleutel begeleiden. De opbouw van de leerlijn Media wordt toegelicht en geïllustreerd met beelden uit de lessen.

 

 

Bekijk hier filmpjes ter illustratie van Ieder Kind Een Instrument.