Dans

kunst-id dans

Groep 1t/m 8

Uw leerlingen hebben een natuurlijke aanleg om te bewegen, te verbeelden, te experimenteren en te ordenen. Met de KunstID lessen dans gaan zij hier op een creatieve en energieke manier mee aan de slag.  De kunstvakdocent zorgt dat de lessen aansluiten bij al uw leerlingen ongeacht aanleg, leeftijd of ontwikkelingsfase. De doelstellingen in de lessen sluiten onder meer aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs.

Download hier de SKVR Leerlijn Dans>>

Beweging en expressie
Binnen KunstID leren uw leerlingen de expressieve mogelijkheden van hun lichaam kennen en hebben plezier in het beoefenen van dans op hun eigen niveau. In de dansles staat vooral het ‘doen’ centraal; een leerstrategie die kinderen aanspreekt. Naast intensief bewegen is er aandacht voor improvisatie en compositie.

Uw leerlingen zijn het uitgangspunt van onze lessen
De danslessen sluiten aan bij de belevingswereld, mogelijkheden en behoeften van uw leerlingen. Er wordt gewerkt in de groep maar er is ook aandacht voor de verschillen tussen kinderen. Binnen de dansles hebben de kinderen een eigen inbreng. De dansdocent ziet in ieder kind een danser met een eigen unieke bewegingstaal. Een taal om te communiceren met anderen. Vandaar dat samenwerken binnen de dansles voor de kinderen zo vanzelfsprekend is.

Trainen van vaardigheden
De danslessen kennen de volgende structuur: opwarming, kernopdracht, afsluiting. Bij dansen hoort ook discipline. De kinderen leren welke werkhouding bij de dansles hoort. Bij dans is je lichaam je instrument. Kinderen verkennen hun fysieke mogelijkheden in dans en trainen hun dansvaardigheden. Ze werken aan een eigen dansvocabulaire, verbeteren hun motoriek, conditie, muzikaliteit en sociale vaardigheden.

Dans is een kunstvak waarin de dansbeleving en het genieten van dans een belangrijke onderdeel uitmaken van de les.

Leerlijn dans
Voor iedere groep zijn eindtermen gedefinieerd binnen de drie culturele competenties:

  • creërend vermogen: het leren uitdrukken van eigen gevoelens en gedachten in dans, het ontwikkelen van een eigen bewegingsvocabulaire
  • vermogen tot presenteren: dansen voor publiek, leren kijken naar en reflecteren op het dansen van anderen, leren omgaan met feedback
  • sociale competenties: samenwerken, inlevingsvermogen, durf en zelfvertrouwen, wederzijds respect.

Aansluiting bij thema’s en doelstellingen van de school
Kiest u voor KunstID dan maken de lessen onderdeel uit van uw lesprogramma. Aansluiting bij thema’s en doelstellingen van de school is dan ook een belangrijk succesfactor. De doelstellingen in de lessen sluiten onder meer aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs.

De KunstID lessen raken verschillende leergebieden. Dans ondersteunt ontwikkeling op het gebied van rekenen en wiskunde. Er wordt gewerkt aan: ruimtegebruik, vloerpatronen, vormen, ritme, tellen, en training van het geheugen.

Danslessen kunnen ook taalontwikkeling stimuleren. Voor de onderbouw kan “Taal plus dans" deel uitmaken van het programma. Kinderen krijgen in de lessen basisbegrippen, als voor, achter, boven, onder, langzaam, snel,  aangeboden,  die zij in beweging uitvoeren. Ook meer abstracte begrippen kunnen onderwerp zijn in de les. Thema’s en begrippen kunnen worden afgestemd met de docent.

Tevens sluit dans aan bij de kerndoelen 'sport en bewegen': op creatieve wijze worden fysieke vaardigheden vergroot.


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Foto: Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID