Beeldend

over kunst-id beeldend

Groep 1 t/m 8

Met KunstID Beeldend geeft u uw leerlingen de ruimte en middelen om vanuit hun eigen belevingswereld te creëren. De SKVR kunstvakdocent heeft hierbij de rol van inspirator en begeleider. De kinderen ontwikkelen in de lessen een eigen beeldtaal en werken aan de drie culturele competenties. De doelstellingen in de lessen sluiten onder meer aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs.

Download hier de SKVR Leerlijn Beeldend&Media>>

Leren kijken
Naast het creëren leren we uw leerlingen ook beter kijken naar beeld. Meer dan ooit speelt beeld een belangrijke rol in ons leven. Het interpreteren en bespreken van beeld maakt daarom deel uit van de lessen. Leerlingen bekijken het eigen werk en ook het werk van kunstenaars. We doen dit met behulp van beeldmateriaal dat door de docent wordt meegebracht en het is mogelijk om een museum, of een atelier van een kunstenaar te bezoeken.

Vakvaardigheden
Uw leerlingen bouwen tijdens de lessen kennis en vaardigheden op voor het toepassen van diverse beeldende technieken. Ook leren zij verschillende materialen gebruiken. Naast het ontwikkelen van vormgevoel en creatief vermogen leren de leerlingen om te reflecteren op het eigen werk en het werk van anderen. Tijdens de lessen worden kunstwerken gemaakt die tentoongesteld of gepresenteerd kunnen worden in de school.

Uw leerlingen zijn het uitgangspunt van onze lessen
In de leerlijnen van SKVR staat het kind centraal. Er wordt uitgegaan van de leefwereld en interesses van de kinderen. De docent speelt, wat betreft vorm en inhoud van de lessen, in op de behoeften en ideeën van elke groep. De doelstellingen in de lessen sluiten onder meer aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs.


Leerlijn beeldend

Voor iedere groep zijn eindtermen gedefinieerd binnen de drie culturele competenties:

  • creërend vermogen:leren om je gedachten op een beeldende wijze weer te geven; leren communiceren met beeld; gebruik kunnen maken van verschillende twee- en driedimensionale technieken
  • vermogen tot presenteren: je werk tentoonstellen en er iets over kunnen vertellen; kunnen reflecteren op het werk van anderen
  • sociale competenties: samenwerken, inlevingsvermogen, durf en zelfvertrouwen, wederzijds respect.

Aansluiting bij thema’s en doelstellingen van de school
Kiest u voor KunstID dan maken de lessen onderdeel uit van uw lesprogramma. Aansluiting bij thema’s en doelstellingen van de school is dan ook een belangrijk succesfactor.

Overstap naar KunstID Media
Voor de groepen 6-7-8  heeft u de mogelijkheid het programma van KunstID Beeldend door te laten lopen of de overstap te maken naar KunstID media. Beide programma’s zijn in samenhang met elkaar ontwikkeld.


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Foto: Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID