Werken aan een gezellige groep

Groepsvorming en groepsdynamica

Ook op uw basisschool wordt er aan het begin van het schooljaar in iedere klas weer opnieuw bepaald wie de informele leiders zijn en hoe je je als leerling moet gedragen om ‘erbij te horen'. Groepsvorming of groepsdynamica bepaalt voor een groot gedeelte de sfeer in de klas. Investering in de groepsdynamica zorgt voor een goede sfeer later in het jaar.

Groepsvorming positief stimuleren
Er zijn verschillende theorieën over hoe de groepsvorming verloopt . Een van de bekendere theorieën gaat uit van de volgende fases: In de eerste weken wordt er een beetje afgetast (Forming), vervolgens wordt de hiërarchie bepaald (Storming), de ongeschreven regels worden vastgesteld (Norming). Pas dan ontstaat er een goede werksfeer (Performing).

Vanuit welke theorie er ook naar de groepsvorming wordt gekeken, de docent kan het proces stimuleren door bijvoorbeeld groepsvormende activiteiten in te zetten, zoals spelletjes en energizers tussen de lessen. U hoeft dit niet alleen te doen. SKVR heeft diverse workshops en lessenseries die een positieve bijdrage leveren aan de sfeer in de klas.

 

workshops of lessenseries die helpen bij groepsvorming:
 


Waarom jij er bent - Filosoferen met groep 1, 2 en 3

Workshop van 1,5 uur voor groep 1 t/m 3
 
Leerlingen krijgen het tijdloze prentenboek “Waarom jij er bent” van Wolfgang Erlbruch te horen en te zien. De leerlingen vragen zich af wat hen bijzonder maakt en wat de reden is dat zij er zijn.  Ze praten en tekenen daarover en komen zo tot de meest verrassende antwoorden!
Lees meer »

Dierenwinkel

Lessenserie van 4 lessen van 45 minuten of workshop van 6 uur  voor groepen 1 t/m 3

 
Het verhaal over een dierenwinkel is de basis van deze dansvoorstelling, met indrukwekkende grote muziekwerken als Le Carnaval des Animaux. Alle leerlingen en leerkrachten vertolken een rol in deze prachtige dansvoorstelling! Samenwerken en creativiteit staan centraal.
Lees meer »

Voorleestheater

Lessenserie van 3 lessen van 1 uur voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8
 
Voorlezen en theaterspelen wisselen elkaar af in de lessenserie ‘Voorleestheater’, waar lezen, verbeelding en creativiteit centraal staan. Uw leerlingen maken op een speelse en uitnodigende manier kennis met theater. Binnen veilige kaders leren zij uiting te geven aan hun creativiteit, samen te werken en in oplossingen te denken. Ook worden sociale vaardigheden ontwikkeld en leren de leerlingen om  gaan met diversiteit.
Lees meer »

Klinkt als…

Workshop van 1 uur voor PO groep 3 en 4 
 
Uw leerlingen maken tijdens deze workshop kennis met muziek door te zingen en instrumenten te bespelen. Gesproken, geschreven en muzikale taal komen samen in deze workshop. Ook worden de vaardigheden creativiteit, communiceren en samenwerken aangesproken. 
Lees meer »

Droomhuis

Workshop van 1 uur en lessenserie van 4 lessen van 1,5 uur voor groep 5 t/m 8
 
In deze workshop en lessenserie werken uw leerlingen aan ruimtelijk inzicht en bouwen ze hun droomhuis. Al werkend met vormen, formaten en verhoudingen geven ze vorm aan hun ideeën.
Deze workshop kan zo ingezet worden dat de nadruk op samenwerken komt te liggen.
Lees meer »

Building010!

Workshop en dans- en theatervoorstelling van 2 uur voor groep 5 t/m 8
 
Building 010! bestaat uit een workshop en een dynamische interactieve dans- en theatervoorstelling. Het multidisciplinaire project is ontwikkeld binnen de thematiek van Rotterdam viert de stad, de stadsbrede manifestatie uit 2016 die inspeelt op de culturele energie van de stad.
Lees meer »

Wat doe jij?

Voorstelling en workshop van 1 uur  voor groep 7/8
 
Wat Doe Jij? is inspringtheater in de klas waarmee het onderwerp 'pesten' bespreekbaar wordt. De spelers van het onderwijsproject Young Stage confronteren de leerlingen met hun gedrag en dat van hun klasgenoten. Samen gaan ze actief op zoek naar mogelijkheden en oplossingen.
Lees meer 

360ME; speel de hoofdrol in je eigen VR film

Workshop van 2 uur voor groep 7 en 8

Uw leerlingen maken kennis met Virtual Reality (VR) door zelf een 360-graden film te maken. De film wordt online gedeeld en kan worden teruggekeken en herbeleefd via een VR-bril. Een creatieve uitdaging voor iedere groep.

Lees meer »

 


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijsInformatie en boekingen
Onze medewerkers helpen u graag met het maken van een keuze. Ook denken wij graag mee over het combineren van workshops of het invullen van bijvoorbeeld een themadag op uw school. 

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320
of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl
U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Goed om te weten
Onze tarieven zijn inclusief eventuele materiaalkosten.
SKVR streeft ernaar om bij afname van meerdere workshops of lessen aaneensluitend te roosteren. Sluit dit niet aan bij uw wensen houd dan rekening met een toeslag.

Foto: Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs