Directeur Imeldaschool  over 10 jaar Ieder Kind een Instrument

Directeur Imeldaschool over 10 jaar Ieder Kind een Instrument

7 juni 2018

Op de gang in de Katholieke Basisschool Imelda glanzen negen sportbokalen je tegemoet. “Vijf daarvan verdienden we in de categorie Sportiviteit,” licht schooldirecteur Aziem Jarmohamed toe. “Dat is veel meer waard dan alleen de prestaties. Het gaat juist om het proces daar naartoe,” vindt hij. En dat de leerlingen juist daarin uitblinken is het resultaat van de inzet van de school op de brede ontwikkeling.

Eerste school
Tien jaar geleden was de Imelda een van de eerste scholen die Ieder Kind een Instrument in hun curriculum opnamen. Aziem herinnert zich de situatie waarin hij terecht kwam als kersverse directeur. “De school verkeerde in zwaar weer.” Het werd zijn missie om daar verbetering in te brengen en dat betekende wat hem betreft niet alleen inzetten op de onderwijsresultaten maar juist ook oog hebben voor de bredere ontwikkeling van de kinderen.

Hersenen
Toen hij hoorde over Ieder Kind een Instrument zag hij daarin niet meteen een kans. “Het was voor mij niet vanzelfsprekend dat Cultuureducatie iets zou kunnen bijdragen. Maar toen ik tijdens een congres een professor hoorde spreken over de invloed die het bespelen van een instrument op de ontwikkeling van de hersenen heeft, raakte ik overtuigd.” 

Strijkinstrumenten
Hij koos bewust voor strijkinstrumenten. “Dat associeerde ik met een bepaalde status, met iets bijzonders. Ik wilde laten zien dat dit ook voor onze leerlingen bereikbaar was.” Het moment dat de leerlingen voor het eerst hun muziekkoffers mochten openmaken zal hij dan ook nooit vergeten. “Alleen al die handeling: hun eigen vioolkist openmaken! En dan die verbazing in hun ogen en de trots toen ze het instrument ook daadwerkelijk mochten oppakken.”

Doelstellingen
Al gauw zag Aziem met eigen ogen hoe muziekonderwijs aan zijn doelstellingen bijdroeg. “Ik herinner me Jasmina, een meisje dat niet lekker lag in groep, maar prachtig viool bleek te kunnen spelen. Het deed meteen iets met de rangorde in de groep en natuurlijk ook met haarzelf. Ze hoorde er ineens bij!”

Waar hij aanvankelijk de ouders nog moest overtuigen van het belang van cultuureducatie, is het nu een vanzelfsprekend onderdeel van de school geworden. Met ook dans- en theaterlessen ziet hij dat de leerlingen veel hebben geleerd over respectvol met elkaar en met spullen omgaan, samenwerken en zichzelf presenteren.

Het concert
Hij verheugt zich op het Ieder Kind een Instrument concert volgende week in De Doelen. “Al die scholen die daar samenkomen en met elkaar iets bijzonders neerzetten. En dat je dan als Rotterdams kind kan zeggen: Ik heb op het podium van De Doelen gespeeld. Dat is toch iets waar we trots op mogen zijn als stad!”
 


Lees meer over 10 jaar IKEI»

meer over skvr onderw•s

Contact & Samenwerken

Nieuws

Studio Stunts: een muzikale lessenserie Wetenschap en Technologie
Studio Stunts: een muzikale lessenserie Wetenschap en Technologie
Als de gewone lessen zijn afgelopen, beginnen op de...
Wat doe jij
Positieve actie tegen pesten
Wat doe jij? is een interactieve voorstelling over pesten die...
360ME
360ME: filmen en acteren in virtual reality
De derdejaars leerlingen van het North Go (Noordwijk) staan...

Leren Loont! en SKVR

Agenda

Publicaties