workshops & lessenseries Theater

workshops & lessenseries Theater

Door het beoefenen van theater krijgen uw studenten zelfvertrouwen en kijken zij op een andere manier naar zichzelf. Theater is een middel om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Uitgangspunten zijn de authenticiteit van de deelnemers en het spelplezier.


PRESENT

Workshop van 2 uur of lessenserie van 3 lessen van 1,5 uur voor mbo
 
Uw studenten vergroten in deze workshop hun vaardigheden op het gebied van presenteren en spreken voor een groep. De theaterworkshop geeft ze inzicht in de persoonlijke presentatie en maakt ze bewust van hun uitstraling en voorkomen.
Lees meer »

Gesprekken voeren 

Workshop van 2 uur voor mbo (ook mogelijk in het engels)
 
Studenten nemen in deze workshop hun vaardigheden als gesprekspartner onder de loep. Met theatertechnieken wordt ingezoomd op verbaal en non-verbaal gedrag van de studenten om ze meer inzicht te geven in hun eigen gespreksvaardigheid.
Lees meer »

Solliciteren

Workshop van 2 uur of lessenserie van 2 lessen van 2 uur voor mbo
 
Uw studenten krijgen in deze workshop handreikingen om zich voor te bereiden op een sollicitatie voor stage of baan. Met theatertechnieken wordt helder gemaakt wat er nodig is om een sollicitatie goed te laten verlopen en wat een optimale voorbereiding is.
Lees meer »

Flirten

Workshop van 1,5 uur voor alle mbo
 
De kunst van het ‘flirten’ wordt in deze workshop op een theatrale manier onder de loep genomen. Uw studenten ontdekken hoe ze op een ander overkomen en welke reactie de ander bij hen oproept
Lees meer »

Wat doe jij?

Voorstelling en workshop van 1 uur voor mbo   
 
Wat Doe Jij? is inspringtheater in de klas waarmee het onderwerp 'pesten' bespreekbaar wordt. De spelers van het onderwijsproject Young Stage confronteren de studenten met hun gedrag en dat van hun studiegenoten. Samen gaan ze actief op zoek naar mogelijkheden en oplossingen.
Lees meer »

Young Stage - Back to Back

Interactieve voorstelling incl. nagesprek (1,5 uur) en workshops (1 uur) voor mbo
 
Young Stage is een schoolvoorstelling met workshops vanuit vier verschillende disciplines. Young Stage sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen en gaat over actuele thema’s.De workshops worden gegeven door de spelers en jonge docenten.
Lees meer »

 


Carin Mulder, coördinator voortgezet onderwijs

Informatie en boekingen
Onze medewerkers helpen u graag met het maken van een keuze. Ook denken wij graag mee over het combineren van workshops of het invullen van bijvoorbeeld een themadag op uw school. 

 
 
Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320
of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl
U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier
 
Goed om te weten
Onze tarieven zijn inclusief eventuele materiaalkosten.
SKVR streeft ernaar om meerdere uren aaneensluitend te roosteren.
 
Foto: Carin Mulder, coördinator mbo