gesprekken voeren

Gesprekken voeren

Workshop van 2 uur voor het mbo (ook mogelijk in het engels)

Studenten nemen in deze workshop hun vaardigheden als gesprekspartner onder de loep. Met theatertechnieken wordt ingezoomd op verbaal en non-verbaal gedrag van de studenten om ze meer inzicht te geven in hun eigen gespreksvaardigheid.

De workshop Gesprekken voeren nodigt studenten uit om naar zichzelf als gesprekspartner te kijken. Gesprekken hebben steeds opnieuw een andere insteek. Met vrienden wordt een ander gesprek gevoerd dan met een schoolmentor of een meerdere op het werk. Vragen als: Welke rol neem je aan tijdens een gesprek en hoe heb je invloed op de loop van het gesprek, komen aan de orde.

Deze workshop kan ook ingezet worden met het accent op het voeren van telefoongesprekken waarin klantvriendelijkheid en klachtenbehandeling centraal staan.

Deze workshop ook in het Engels
We bieden deze workshop ook aan in het Engels. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk de workshop in te zetten als onderdeel van de examentraining voor het vak Engels. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze optie.

Doelen en 21ste eeuwse vaardigheden:
De studenten leren verschillende gesprekstechnieken zoals; luisteren, samenvatten, doorvragen, open- /gesloten vragen en verschil aanbrengen tussen assertiviteit en agressiviteit. Daarmee leren ze invloed te hebben op de loop van een gesprek
Theater leert de leerlingen probleemoplossend en zelfstandig te denken, hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, samen te werken en om te gaan met verantwoordelijkheid. Daarnaast maakt theater bewust van het vermogen tot zelfsturing en flexibiliteit.

Doelgroep: voor alle groepen mbo
Locatie: bij SKVR of op school
Duur: workshop van 2 uur
Kosten: bij SKVR € 78,-;  op school € 120,- , per groep
Groepsgrootte: maximaal aantal deelnemers 15

 


“ De workshop ‘Gesprekken voeren in het Engels’ heeft onze studenten enorm geholpen. Waar sommige van hen eerder grote moeite hadden tijdens mondelinge examens, heeft de training goed geholpen om te slagen. Een geweldige prestatie! ”

Wim Siemann, Docent Engels, Albeda


 

Informatie en boekingen
Onze medewerkers helpen u graag met het maken van een keuze. Ook denken wij graag mee over het combineren van workshops of het invullen van bijvoorbeeld een themadag op uw school. 

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320
of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl
U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier
 

Goed om te weten
Onze tarieven zijn inclusief eventuele materiaalkosten.
SKVR streeft ernaar om bij afname van meerdere workshops of lessen aaneensluitend te roosteren. Sluit dit niet aan bij uw wensen houd dan rekening met een toeslag.