Vocal group

Vocal group

Lessenserie van 6 lessen van 2 uur of workshop van 1,5 uur voor mbo

Tijdens deze workshop leren uw studenten de basistechniek van het zingen in een popkoor (Vocal Group) en verkennen ze de mogelijkheden van het meerstemmig zingen. Studenten leren hun stem gebruiken en werken aan hun podium presentatie. De workshop sluit af met een optreden/presentatie van de hele groep.

In de lessenserie wordt toegewerkt naar een presentatie van enkele songs. De groep heeft in de lessenserie geleerd om meerstemmig te zingen en kan na afloop enkele nummers presenteren. Tijdens de lessen wordt ingegaan op de techniek van stemgebruik en het zingen op tekst. De afsluiting is een podiumpresentatie met de hele groep.

Doelen en 21ste eeuwse vaardigheden:
De studenten werken aan sociale vaardigheden door samen toe te werken naar een presentatie van een popnummer. Door meerstemmig te zingen leren de studenten naar elkaar luisteren en werken ze aan de vaardigheden communiceren en samenwerken.
 

Workshop  
Doelgroep: mbo
Locatie: op school (lokaal met (elektrische) piano) of een locatie van SKVR
Duur: workshop van 1,5 uur 
Kosten: bij SKVR € 89,-, op school € 125,- per groep
Groepsgrootte: minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers

 

Lessenserie  
Doelgroep: mbo
Locatie: School (lokaal met (elektrische) piano) of een locatie van SKVR
Duur: 6 lessen van 1,5 uur
Kosten: bij SKVR € 522,- en op school € 750,-
Groepsgrootte: minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers

 


 

Informatie en boekingen
Onze medewerkers helpen u graag met het maken van een keuze. Ook denken wij graag mee over het combineren van workshops of het invullen van bijvoorbeeld een themadag op uw school. 

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320
of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl
U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier
 

Goed om te weten
Onze tarieven zijn inclusief eventuele materiaalkosten.
SKVR streeft ernaar om bij afname van meerdere workshops of lessen aaneensluitend te roosteren. Sluit dit niet aan bij uw wensen houd dan rekening met een toeslag.