Aan de slag met 21ste eeuwse vaardigheden

21ste eeuwse vaardigheden binnen de kunstdisciplines
Laat uw leerlingen op een aantrekkelijke manier werken aan 21
ste eeuwse vaardigheden. Alle kunstdisciplines bieden uitdagingen waardoor we deze vaardigheden volop aanspreken en trainen. 

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw school of opleiding.


21ste eeuwse vaardigheden en kunstvakken
Als onderwijsprofessional in het Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) of het MBO is uw opdracht leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. Die toekomst verandert echter steeds sneller. We worden ons bewuster van het feit dat een leerling naast kernvakken als taal en rekenen meer nodig heeft om mee te kunnen doen in een voortdurend veranderende maatschappij. Ook in het Rotterdams onderwijsbeleid Leren Loont! speelt hier sterk op in. Onder de noemer 21ste eeuwse vaardigheden of 21st century skills worden er o.a. door SLO en Kennisnet handvatten aangereikt om deze vaardigheden te integreren in het onderwijs.  Dit kan op verschillende manieren. Een uitdagende en voor leerlingen zeer aansprekende aanpak is de inzet van kunstdisciplines om te werken aan deze vaardigheden. Beeldende kunst, Mode & Design, Dans, Fotografie &Media, Muziek, Schrijven en Theater bieden hier volop mogelijkheden toe.

Onder 21ste eeuwse vaardigheden verstaan we:
Creativiteit, Kritisch denken, Probleemoplossende vaardigheden, Communiceren, Samenwerken, Digitale geletterdheid en Sociale en culturele vaardigheden.


Expert Talk, 21ste eeuwse vaardigheden
Tijdens een SKVR Expert Talk over 21ste eeuwse vaardigheden gaf projectcoördinator Nita Halman een mini-college over dit onderwerp. Bekijk het filmpje rechts van deze tekst en u bent in een klein kwartier helemaal bijgepraat over de vaardigheden en de mogelijkheden die kunsteducatie biedt om hiermee aan de slag te gaan.
Het tweede filmpje toont de spoken word van Derek Otte over dit onderwerp.
 

Welke workshop of lessenserie past bij uw school?
In vrijwel alle activiteiten van SKVR Onderwijs zijn meerdere vaardigheden verweven. Per workshop of lessenserie geven we aan welke vaardigheden het meest worden aangesproken. Vaak komen ook de andere vaardigheden aan bod.

Maak een keuze en laat uw leerlingen binnenkort ook werken aan hun skills. Heeft u een voorkeur voor een andere discipline of product dan doen we u graag een voorstel. 

Bekijk onze workshops en lessenseries:

 


Wij gaan graag met u in gesprek 

Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen over de inzet van cultuureductie voor het werken aan de 21ste eeuwse vaardigheden. We helpen u graag met het maken van een keuze uit onze programma's, workshops en lessenseries .

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320
of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl
U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

 

Sylvia Wiegers, Programmamanager Onderwijs


 

Meer over 21ste eeuwse vaardigheden

Contact & Samenwerken

Meer over SKVR Onderw•s

Tip! dubbelklik op de video's hieronder voor beeldvullende weergave

ExpertTalk -Nita Halman

Spoken Word - Derek Otte