Tarieven en kortingen

Drie tarieven

 • Kinder- en jongerentarief (t/m 20 jaar)
 • Jongvolwassenentarief (21 t/m 24 jaar)
 • Volwassenentarief (25 jaar en ouder)

Leeftijdsbepaling cursussen
Als bepaling van de leeftijdsgrens bij cursussen hanteert SKVR de startdatum van de cursus waarvoor de cursist zich inschrijft.

Leeftijdsbepaling jaarcursussen
Als bepaling van de leeftijdsgrens bij de jaarcursus hanteert SKVR de aanvangsdatum van het cursusseizoen in september.
Bijvoorbeeld: als de cursist op de dag van de eerste les nog geen 25 jaar is, geldt het kinder- en jongerentarief.
Wanneer de cursist later instroomt, geldt de plaatsingsdatum in de jaarcursus als bepaling voor de leeftijdsgrens.


Kortingen


SKVR hanteert de volgende kortingen:

 • 25% Jongvolwassenenkorting voor:
  - studenten MBO, HBO, WO van 18 t/m 24 jaar.
  Bewijslast: kopie van geldige studentenkaart HBO/WO of inschrijvingsbewijs MBO.

  - of uitkeringsgerechtigden sociale dienst van 18 t/m 24 jaar.
  Bewijslast: kopie van geldig uitkeringsspecificatie met een maximaal bruto gezinsinkomen van € 1350,- per maand.
   
 • € 25,- Rotterdampas of CJP-korting
  Bewijslast: kopie van Rotterdampas of CJP pas

Aanvragen korting

 • Korting moet voor elke (jaar)cursus opnieuw worden aangevraagd door de betalingsplichtige.
 • Kortingen worden alleen verleend op cursussen vanaf € 100,-.
 • Er kan maar van één kortingsmogelijkheid tegelijk gebruik worden gemaakt, combinatie van kortingen is dus niet mogelijk.
 • Voor elke inschrijving dienen de bewijsstukken voor de korting direct bij inschrijving te zijn ontvangen bij SKVR onder vermelding van naam en/of debiteurnummer. Wanneer de bewijsstukken niet gelijk met de inschrijving worden ontvangen komt de kortingsaanvraag te vervallen en verstuurt SKVR een factuur voor het volledige bedrag.
 • SKVR behoudt zich het recht voor om kortingsaanvragen af te wijzen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Vergoedingsregelingen: Jeugdcultuurfonds


Jeugdfondscultuur

Het Jeugdfonds Cultuur is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag willen dansen, muziek maken, toneelspelen of zingen, maar waar thuis geen geld is voor de lessen. Het Jeugdfonds Cultuur geeft deze kinderen een financieel steuntje in de rug. Het fonds vergoedt een jaarcursus van één les per week.

De moeder, vader of verzorger van het kind zoekt zelf een intermediair die een aanvraag voor vergoeding van het lesgeld indient bij het Jeugdfonds Cultuur. Intermediairs zijn leerkrachten, schoolmaatschappelijk werkers, wijkteam, hulpverleners, etc. Op de website vind je alle informatie.


Voorwaarden Jeugdfondscultuur

 • Wilt u gebruik maken van deze vergoeding, dan is aanmelding bij en goedkeuring door het JCF noodzakelijk, vóórdat definitieve inschrijving bij SKVR mogelijk is.
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van deze regeling, vervallen alle kortingen.

Heb je een vraag?

Bel, mail of bezoek ons:

010 - 436 13 66


klantenservice@skvr.nl

SKVR Rotterdam Centrum
Aert van Nesstraat 45