nieuwe koers

Nieuwe koers

SKVR kiest voor een nieuwe koers vanaf 2017: versterkt inzetten op de Rotterdamse kinderen en jongeren die nog niet actief in aanraking komen met kunst en cultuur. We doen dit op school (onder schooltijd), in de vrije tijd met de bekende jaarcursussen en korte cursussen én met een nieuwe programmalijn specifiek gericht op kinderen en jongeren die nu nog niet worden bereikt, onder meer met nieuwe culturele ontmoetingsplekken in de wijken. Zo kunnen alle jonge Rotterdammers meedoen.

We doen dit vanuit de overtuiging dat we hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze jonge doelgroep en daarmee aan de toekomst van de stad. Samen kunst beoefenen slaat bruggen tussen mensen, hoger en lager opgeleid, met verschillende culturele achtergronden en met of zonder beperking.

Leerlijnen

We versterken en verbreden binnen- en buitenschoolse activiteiten en programma’s

SKVR gaat de binnenschoolse activiteiten (op school, binnen schooltijd) versterken en verbreden om zo meer leerlingen te bereiken. We zetten ons daarnaast intensief in om ook buitenschools (na schooltijd) kinderen en jongeren te activeren. We doen dit met de bekende jaarcursussen en korte cursussen én met een omvangrijke nieuwe programmalijn, specifiek gericht op kinderen en jongeren die nu nog niet worden bereikt, onder meer met nieuwe culturele ontmoetingsplekken in de wijken. Ook wordt er een verbinding gemaakt met welzijn; denk hierbij aan projecten waarbij kunst wordt ingezet als interventie bij het verbeteren van sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Cursussen voor volwassenen
Het cursusaanbod voor volwassenen van 25 jaar en ouder gaan we anders organiseren. We verzelfstandigen het aanbod in netwerken van docenten of met samenwerkingspartners. Uitgangspunt daarbij is dat er voor de cursist niet veel verandert. Docent, prijs, locatie en lesinhoud blijven zoveel mogelijk gelijk en we streven ernaar het cursusprogramma voor volwassenen te blijven verbinden aan het merk SKVR.

De theatercursussen voor volwassenen verzelfstandigen we als eerste. Vanaf het voorjaar 2017 gaan deze cursussen inclusief de docenten over naar het rotterdamscentrumvoortheater (rcth). Het rcth is gespecialiseerd in theatereducatie. Door deze samenwerking ontstaat er een divers aanbod voor volwassenen met goede doorgroeimogelijkheden.

Voor alle overige kunstvormen volgt de verzelfstandiging later. De fasering daarvan is als volgt: fotografie & media, schrijven en dans verzelfstandigen we in het najaar van 2017; beeldende kunst en mode & design in het voorjaar van 2018 en muziek in het najaar van 2018.

Bent u cursist? Dan wordt u ruim van te voren persoonlijk op de hoogte gebracht over veranderingen binnen uw discipline. Inschrijven voor de voorjaarscursussen kan zoals gebruikelijk via de website van SKVR. Met uitzondering van het theateraanbod, hiervoor kan ingeschreven worden via de site van het rcth.

Heeft u vragen over de koerswijziging? We beantwoorden deze graag. Ga hiervoor naar het menu-onderdeel Ik heb een vraag. Voor vragen over het voorjaarsaanbod kunt u terecht bij onze klantenservice.


Ariëtte Kasbergen

Directeur-bestuurder
 
 
 

 


(laatste aanpassing in bovenstaande tekst 19 december 2016)

Belangr•ke momenten

1 januari 2017
Start uitvoering nieuwe koers

 


 

Verzelfstandiging cursussen 
voor 25 jaar en ouder

  • Theater: voorjaar 2017 
  • Fotografie & Media: najaar 2017
  • Schrijven: najaar 2017
  • Dans: najaar 2017
  • Beeldende kunst: voorjaar 2018
  • Mode & Design: voorjaar 2018
  • Muziek: najaar 2018