Lid Raad van Toezicht portefeuille Juridisch

Lid Raad van Toezicht portefeuille Juridisch

In de Raad van Toezicht van Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) hebben twee leden zitting op voordracht van de Ondernemingsraad van SKVR. Eén daarvan neemt in de loop van 2017 afscheid. Daarom zijn wij op zoek naar een ervaren lid voor de Raad van Toezicht, bij voorkeur met juridische expertise.

Over SKVR
SKVR is een goed toegerust, professioneel centrum voor de kunsten. SKVR is dé publieke voorziening voor kunst- en cultuureducatie van Rotterdam die zich, in samenwerking met partners in de stad, inzet voor de culturele verrijking en creatieve vorming van álle Rotterdammers, met de focus op kinderen en jongeren. SKVR hanteert een ‘inclusief’ beleid: actieve kunstbeoefening is op laagdrempelige wijze bereikbaar en toegankelijk voor alle Rotterdammers. SKVR biedt een stadsbreed programma opgebouwd uit kwalitatieve hoogwaardige leerlijnen, van kennismaking tot talentontwikkeling.

Bestuurlijk model
SKVR werkt met een Raad van Toezicht model, conform de Governance Code Cultuur. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij de directeur-bestuurder ligt en dat deze aan de Raad van Toezicht verantwoording aflegt over financiën en artistiek en operationeel beleid.

Functie inhoud
Het Raad van Toezicht lid met portefeuille Juridisch

 • Beschikt over uitgebreide bestuurlijke en juridische kennis en heeft een goed gevoel voor de formele aspecten rondom organisatieprocessen.
 • Is bekend met het werk van een Ondernemingsraad, is op de hoogte van de bepalingen in de Wet op Ondernemingsrade.
 • Voert, naast de reguliere Raad van Toezicht vergaderingen, twee keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad.

Raad van toezicht SKVR

 • De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met het inhoudelijke doel van SKVR. Er is sprake van betrokkenheid met de (Rotterdamse) cultuursector, met name met kunst- en cultuureducatie.
 • De Raad van Toezicht kan sparringpartner zijn voor de directeur-bestuurder.
 • De leden beschikken gezamenlijk over een relevant netwerk en specifieke deskundigheid en kennis die bijdraagt aan het geheel, op het gebied van:
 • Lokale politiek/bestuurlijk
 • Inhoudelijk artistiek/kunsteducatief
 • HR
 • Juridisch/gevoel voor formele aspecten rondom organisatieprocessen
 • Onderwijs
 • Financieel/risicobeheersing/rapportage
 • Maatschappij en welzijn
 • Ondernemend/commercieel/sponsoring- en fondsenwerving
 • De leden zijn in staat en bereid om het belang van de stichting te bevorderen door het leggen van verbindingen met de omgeving en SKVR.
 • De leden zijn in staat en bereid om de stichting extern te vertegenwoordigen.
 • Een lid van de Raad van Toezicht treedt op als gesprekspartner voor de externe accountant. Hij of zij beschikt over ervaring met bedrijfsvoering, financieel en risicobeheer en rapportage.
 • De leden hebben voldoende tijd om een daadwerkelijk inzet te plegen.
 • De leden voeren het werk voor de Raad van Toezicht onbezoldigd uit.

Solliciteren
Uiterlijk 8 oktober as kunt u uw interesse kenbaar maken door uw motivatie en CV toe te sturen aan Carin Mulder (voorzitter Ondernemingsraad) op c.mulder@skvr.nl. Voor meer informatie en vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen: 010-2718 316.

Selectiecommissie
Marieke van der Plas, lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad, en Carin Mulder, voorzitter van de Ondernemingsraad, vormen de selectiecommissie. In oktober/begin november vinden de gesprekken plaatst op basis waarvan de keuze tot voordracht wordt gemaakt.

Meer informatie?
Klik hier voor het complete Raad van Toezicht profiel, de huidige samenstelling en het rooster van aftreden.

Bekijk hier meer relevante beleidsstukken.

Nieuws

Door het bos dwalen, verhaal halen
Door het bos dwalen, verhaal halen
Na een prikkelende speurtocht door de tentoonstelling...
Griezelen is leuk, voordragen eng
Griezelen is leuk, voordragen eng
door Ries Jongeneelen Griezelen is leuk maar...
Hoe de hele school optimaal profiteert van kunstonderwijs: 4 adviezen
Hoe de hele school optimaal profiteert van kunstonderwijs: 4 adviezen
Laat de hele school profiteren van de effecten van...

Agenda