Lessenserie voor groep nul en voor- en vroegschoolse educatie

Kunst als middel om taal en begripsvorming te stimuleren
 

Kunstlessen voor peuters zijn hét middel om taalontwikkeling en begripsvorming te stimuleren. SKVR biedt een lessenserie aan waarin peuters op een speelse manier kennismaken met kunstdisciplines zoals beeldende vorming, dans, muziek en theater. Dansend, zingend, schilderend, kleiend, spelend en luisterend zijn de peuters bezig met het thema van de dag.

In zes weken creëren kunstvakdocenten van SKVR in de lessen een rijke leeromgeving voor peuters, hun ouders en peuterleidsters. De kunstlessen sluiten aan bij het thema en/of de methode waarmee de groep werkt (bijvoorbeeld Puk & Ko of de Piramide-methode).

De lessen voor de peuters worden altijd in het bijzijn van één van de (groot-)ouders en hun peuterleid(st-)er gegeven. Aansluitend bespreekt de docent met de ouders en begeleiders thema’s en activiteiten die aan bod zijn gekomen in de lessenserie. De docent geeft liedjes of ander lesmateriaal mee.

SKVR geeft ook trainingen voor peuterleidsters. Hierin krijgen zij handvatten aangereikt om taalontwikkeling en begripsvorming te bevorderen door middel van dans, muziek, beeldend en theater.

De pluspunten van deze lessenserie op een rij:
• Stimuleren taalontwikkeling en begripsvorming
• Verschillende kunstdisciplines in de les
• Lessenserie van 6 lessen
• Aansluiting bij de methode van de nulgroepen
• Ouderparticipatie


Contact:
Wilt u meer informatie of direct een lessenserie aanvragen, neem dan contact op metNita Halman, projectcoördinator primair onderwijs
SKVR Onderwijs, contactpersoon primair onderwijs: Nita Halman
Bel tijdens kantooruren: 010 - 271 8320
of stuur een mail naar: onderwijs@skvr.nl

Foto: Nita Halman, projectcoördinator primair onderwijs

 

 

 

 

meer over skvr onderw•s

Contact & Samenwerken

T 010 – 271 8320
 
 

Kies op thema

Leren Loont! en SKVR

Nieuws

Thuis in woord en beeld
Thuis in woord en beeld
Het is druk in studio De Bakkerij op deze warme...
Anne Frank Stichting partner in nieuwe formule Young Stage
Anne Frank Stichting partner in nieuwe formule Young Stage
De Anne Frank Stichting sluit zich als partner aan bij de...
SKVR bij Wired Rotterdam
SKVR bij Wired Rotterdam
In de Maand van Cultuur Onderwijs vindt ook Wired Rotterdam...

Agenda

Publicaties