Zo werkt het

Zo werkt het

Binnen het programma 'KunstID' verzorgt SKVR wekelijkse lessen op uw school. Kies voor één of een combinatie van de kunstdisciplines; beeldend, dans, media, muziek, schrijven en theater. Uw leerlingen krijgen les van SKVR-kunstvakdocenten, zij weten wat Rotterdamse kinderen raakt, en stimuleren hen om zich verder te ontwikkelen.

De basis van KunstID ligt in de door SKVR ontwikkelde leerlijnen. Het programma is ontwikkeld binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie en kan ingezet worden in de groepen 1 t/m 8 van het primair onderwijs.

Download hier de SKVR Leerlijnen Cultuureducatie (PDF)>>

Welke KunstID-vorm past bij uw school?
Samen bepalen we welke vorm van KunstID het best past op uw leerlingen en leerkrachten en welke kunstdisciplines we inzetten.

 • KunstID –Jaarprogrammering
  leerlingen krijgen wekelijks les in 1 of meerdere disciplines
  Lees meer»
   
 • KunstID – Modules
  leerlingen maken kennis met meerdere kunstdisciplines door programmering van lessenseries/modules
  Lees meer»
 • KunstID – Atelier
  leerlingen ontdekken en experimenteren in een KunstID-atelier bij u op school
  Lees meer»
 • KunstID – Samen leren
  leerkrachten vergroten (tegelijkertijd met de leerlingen) hun vaardigheden in de kunstvakken in een professionaliseringstraject
  Lees meer»

Inhoud van de lessen
Binnen alle vormen van KunstID staat de eigen inbreng van uw leerlingen centraal. Zij leren dat ze de mogelijkheid hebben iets te maken wat over henzelf gaat. Ze doorlopen daarbij een creatief proces waarin ze onderzoeken, experimenteren en vervolgens reflecteren op wat ze hebben gedaan en gemaakt.
In de lessen ligt de nadruk op actieve kunstbeoefening. Kinderen leren specifieke vaardigheden die horen bij het kunstvak dat op uw school gegeven wordt. Bij het ene vak ligt daarbij bijvoorbeeld het accent op motorische vaardigheden en bij het andere op het leren interpreteren van beeld en werken met beeldtaal.

In de KunstID-lessen ontwikkelen de leerlingen door het creatieve proces drie culturele competenties: Creërend vermogen, Presenteren en Sociale competentie. In de lessen van SKVR leren we kinderen hun ideeënwereld te koppelen aan kunstzinnige vaardigheden en expressiemogelijkheden. Verbeelding en het reflecteren  op het proces, het product en de beleving komen in iedere vorm van KunstID terug.

Sterke basis met ruimte voor de actualiteit
Werken vanuit de leerlijnen betekent dat er gewerkt wordt vanuit een sterke basis waarbij er ruimte is om in te spelen op thema’s die spelen binnen uw school, de actualiteit, interesse van de groep en andere wensen van de school of leerkracht. Ook de SKVR kunstvakdocent heeft de ruimte zijn expertise en inspiratie optimaal in te zetten. Deze vrijheid binnen de leerlijnen is de succesfactor voor een aantrekkelijke en dynamische manier van lesgeven.

Taalontwikkeling
In alle kunstlessen zijn kinderen ook met taal bezig, zowel bij de actieve onderdelen in de les als bij de meer receptieve onderdelen. Alle disciplines dragen op hun eigen manier bij aan taalverwerving en uitbreiding van de woordenschat.

Samenwerking
SKVR hecht aan de visie van de school op cultuureducatie en volgt de pedagogische en didactische uitgangspunten van de school. De SKVR-coördinator overlegt met de cultuurcoördinator over de voortgang en de inhoud van de lessen, verzorgt indien gewenst trainingen voor leerkrachten en evalueert het programma..

Ouderbetrokkenheid
KunstID geeft de mogelijkheid de ouders te betrekken bij de school.  Lesblokken worden afgesloten met een presentatie of tentoonstelling in school voor ouders en andere betrokkenen.  Een coördinator van het team KunstID en IKEI verzorgt op aanvraag graag een korte presentatie op een ouderavond. Een workshop of lessen voor ouders zijn ook mogelijk.

 


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Foto: Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID