Theater

Over KunstID Theater

Groep 1 t/m 8

Uw leerlingen zijn nieuwsgierig, spelen graag en zijn continu bezig zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken. Door het inzetten van KunstID Theater binnen uw school geeft u uw leerlingen extra ruimte om zich te ontwikkelen tot creatieve, zelfbewuste en sociale persoonlijkheden. De Kunstvakdocent speelt hierbij een belangrijke rol. Hij of zij zorgt voor een veilige context waarbinnen dit mogelijk is.

Download hier de SKVR Leerlijn Theater>>

Spel en werkelijkheid
De belangrijkste afspraak bij theater is ‘doen alsof’. In de theaterlessen experimenteren kinderen met rollen en gebeurtenissen binnen een theatrale werkelijkheid. In allerlei spelsituaties leren kinderen hun eigen en andermans leefwereld op speelse wijze kennen. Door zich in te leven in situaties en personen krijgen kinderen inzicht in communicatieve vaardigheden en gedrag.

Uw leerlingen zijn het uitgangspunt van onze lessen
Binnen KunstID staat het kind centraal. In de theaterlessen gaan we uit van de leefwereld en interesses van uw leerlingen. Voor iedere groep zijn eindtermen gedefinieerd, maar de docent speelt wat betreft vorm en inhoud van de lessen in op de behoeften en ideeën van elke nieuwe groep. 

Trainen van vaardigheden
Bij theaterspel is je eigen lichaam je instrument. Kinderen verkennen de mogelijke manieren om met hun lijf (fysiek, non-verbaal spel) en stemgebruik (verbaal, talig spel) een rol te spelen. Ze onderzoeken, maken keuzes, tonen hun spel aan anderen en reflecteren op hun eigen spel en dat van een ander. Het leren kennen en gebruiken van de expressieve mogelijkheden van je lichaam en stem helpt kinderen in hun dagelijkse functioneren.

Theater en taal
Theater gaat per definitie over taal. Verbale en non-verbale expressie zijn basisvaardigheden die kinderen in een theaterles ontwikkelen. Door improvisatiespel, of het uitspelen van literaire (toneel) teksten leren kinderen ook om op een creatieve manier om te gaan met taal. 

Aansluiting bij thema’s en doelstellingen van de school
Kiest u voor KunstID dan maken de lessen onderdeel uit van uw lesprogramma. Aansluiting bij thema’s en doelstellingen van de school is dan ook een belangrijk succesfactor.

Leerlijn theater
De doelstellingen in de lessen sluiten onder meer aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs. Er zijn eindtermen gedefinieerd voor de volgende gebieden:

·         creërend vermogen; kernbegrippen zijn hier theatrale verbeelding en vormgeving

·         presenteren; spelen voor publiek, leren kijken naar en reflecteren op het spel van anderen, leren omgaan met feedback op je eigen spel

·         sociale competentie,: samenwerken, inlevingsvermogen, wederzijds respect, durf en zelfvertrouwen.


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Foto: Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID