Leren Loont!

Rotterdam moet dé onderwijsstad van het land worden, met de beste leraren en stijgende resultaten. Dat is de ambitie van Leren Loont!, het Rotterdams onderwijsbeleid voor de periode 2015-2018.

Samen met u als onderwijsprofessional levert SKVR graag een bijdrage aan het waarmaken van deze ambitie.

SKVR Onderwijs sluit met cultuur educatieve programma’s aan bij doelen gericht op de brede ontwikkeling van leerlingen en studenten, zoals benoemd in Leren Loont!.

In onze activiteiten voor het onderwijs werken we aan kunstzinnige doelen, maar ook aan de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden als; creativiteit, probleemoplossend vermogen, sociale –en culturele vaardigheden, communiceren en samenwerken. Onze focus ligt hierbij op de nul-groepen/vve, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO.


Sylvia WiegersWij gaan graag met u in gesprek 
Ook voor uw school of opleiding heeft SKVR Onderwijs programma’s die aansluiten bij uw plannen voor schoolontwikkeling. Voor scholen in de Children’s Zone kan een programmering worden gemaakt per school of voor een cluster van scholen. Wij gaan graag met u in gesprek.

Bel tijdens kantooruren: 010-271 8320
of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl
U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

 

 

 

Sylvia Wiegers, Programmamanager Onderwijs