Tarieven en kortingen

Drie tarieven

 • Kinder- en jongerentarief (t/m 20 jaar)
 • Jongvolwassenentarief (21 t/m 24 jaar)
 • Volwassenentarief (25 jaar en ouder)

Leeftijdsbepaling cursussen
Als bepaling van de leeftijdsgrens bij cursussen hanteert SKVR de startdatum van de cursus waarvoor de cursist zich inschrijft.

Leeftijdsbepaling jaarcursussen
Als bepaling van de leeftijdsgrens bij de jaarcursus hanteert SKVR de aanvangsdatum van het cursusseizoen in september.
Bijvoorbeeld: als de cursist op de dag van de eerste les nog geen 25 jaar is, geldt het kinder- en jongerentarief.
Wanneer de cursist later instroomt, geldt de plaatsingsdatum in de jaarcursus als bepaling voor de leeftijdsgrens.


Kortingen


SKVR hanteert de volgende kortingen:

 • 25% Jongvolwassenenkorting voor:
  - studenten MBO, HBO, WO van 18 t/m 24 jaar.
  Bewijslast: kopie van geldige studentenkaart HBO/WO of inschrijvingsbewijs MBO.

  - of uitkeringsgerechtigden sociale dienst van 18 t/m 24 jaar.
  Bewijslast: kopie van geldig uitkeringsspecificatie met een maximaal bruto gezinsinkomen van € 1350,- per maand.
   
 • € 25,- Rotterdampas of CJP-korting
  Bewijslast: kopie van Rotterdampas of CJP pas

Aanvragen korting

 • Korting moet voor elke (jaar)cursus opnieuw worden aangevraagd door de betalingsplichtige.
 • Kortingen worden alleen verleend op cursussen vanaf € 100,-.
 • Er kan maar van één kortingsmogelijkheid tegelijk gebruik worden gemaakt, combinatie van kortingen is dus niet mogelijk.
 • Voor elke inschrijving dienen de bewijsstukken voor de korting direct bij inschrijving te zijn ontvangen bij SKVR onder vermelding van naam en/of debiteurnummer. Wanneer de bewijsstukken niet gelijk met de inschrijving worden ontvangen komt de kortingsaanvraag te vervallen en verstuurt SKVR een factuur voor het volledige bedrag.
 • SKVR behoudt zich het recht voor om kortingsaanvragen af te wijzen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Vergoedingsregelingen: Jeugdcultuurfonds


Jeugdcultuurfonds (JCF)

Voor een vergoeding van het cursusgeld kunnen kinderen van 4 tot en met 17 jaar zich aanmelden bij het Jeugdcultuurfonds. Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdcultuurfonds.nl/rotterdam.


Voorwaarden Jeugdcultuurfonds

 • Wilt u gebruik maken van deze vergoeding, dan is aanmelding bij en goedkeuring door het JCF noodzakelijk, vóórdat definitieve inschrijving bij SKVR mogelijk is.
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van deze regeling, vervallen alle kortingen.
 • Indien u zich heeft ingeschreven en de vergoeding door het Jeugdcultuurfonds niet wordt toegekend, bent u verplicht het volledige cursusbedrag te betalen.

 

Vragen?

Neem dan contact op met de
SKVR Klantenservice:

010 - 436 13 66

klantenservice@skvr.nl