Klachten

Klachten

SKVR ontvangt en bedient wekelijks enkele duizenden klanten. Wij stellen daarbij alles in het werk om uw les, cursus en/of verblijf zo prettig mogelijk te maken.

Helaas lukt dat niet altijd. Heeft u een klacht? Meld dat ons. We zullen onze uiterste best doen uw klacht op te lossen. Bovendien kunnen we met uw klacht de organisatie verbeteren en voorkomen dat anderen hetzelfde probleem ervaren.

Klachtenprocedure

  • Stuur uw klacht naar klachten@skvr.nl. Per post kan ook: naar SKVR, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 23260, 3001 KG Rotterdam
  • Vermeld daarbij om welke afdeling en of persoon het gaat en wat uw klacht inhoudt.
  • U ontvangt per ommegaande een ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Uw klacht wordt binnen 4 weken inhoudelijk behandeld. Lukt het niet om uw klacht binnen 4 weken te behandelen, dan ontvangt u tussentijds een schriftelijke melding hiervan.
  • SKVR bundelt en analyseert de binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.

Vragen?

Neem dan contact op met de
SKVR Klantenservice:

010 - 436 13 66

klantenservice@skvr.nl